h

Nieuws uit 2017

28 juni 2017

Twentse SP in actie tegen afbraak ZGT

Foto: SP

De SP Hengelo was verrast en geschokt door de nieuwste berichten over op handen zijnde miljoenenbezuinigingen bij de Ziekenhuisgroep Twente (ZGT), waarbij de toekomst van arbeidsplaatsen in Almelo en Hengelo en het voortbestaan van de spoedeisende hulp in Hengelo op het spel worden gezet. Daarom roept de SP Hengelo inwoners in Twente op om het verzet daartegen vorm te geven onder het motto: “Spoedeisend hulp gezocht!“. Uiteraard steunt de SP Borne deze actie. Wij zullen op de markt en in het centrum aanwezig zijn om steunbetuigingen aan de actie te verzamelen.

Lees verder
6 juni 2017

SP in de buurt

Foto: SP

De SP is geen kiesvereniging. ‘Geen fractie zonder actie’ is het motto dat wij hanteren. Regelmatig bij de mensen in de buurt op bezoek gaan is nuttig om te weten wat er leeft, in het algemeen en wat betreft een bepaalde buurt. Met de uitkomsten van het buurtonderzoek kunnen we samen met de bewoners onderwerpen die spelen oppakken en oplossen. Het is leuker om met veel mensen de buurt in te gaan dan met een handjevol. Afgelopen zaterdag hielpen afdelingen ‘uit de buurt’, waaronder ook Borne, de Enschedese SP-afdeling met buurten in de buurt Stroinkslanden. Na afloop werden de ervaringen geëvolueerd en er zal worden teruggekoppeld naar de bewoners.

Lees verder
25 mei 2017

EEN SOCIAAL ALTERNATIEF IS HAALBAAR EN NODIG

Foto: SP

De SP is opgericht om te zorgen voor sociale vooruitgang. Binnen en buiten het parlement. In de oppositie en steeds vaker in de coalitie. Inmiddels regeren we in de helft van de provincies en in tientallen gemeenten, waaronder de hoofdstad. Regeren is geen doel, wel een middel. Als we de kans krijgen om voor echte sociale vooruitgang te zorgen, dan zullen we die grijpen.

Lees verder
18 mei 2017

Zenderen zucht ...

Foto: SP

Het is een zucht van gelatenheid. Telkens weer worden er besluiten genomen waar Zenderen niets aan heeft of die zelfs ongunstig zijn  voor Zenderen. Neem de Verbindingsweg die wordt aangelegd in Borne en die het drukke verkeer in Zenderen zal doen toenemen. Neem de garantstelling van een half miljoen van de gemeente Borne bij de aanleg van een golfbaan bij Zenderen. Hoeveel Zendernaren zouden hier golfen. Een veel lager bedrag om het bestuur van de multifunctionele accomodatie Sindron wat tijd te gunnen om quite te kunnen draaien zit er niet in. En dan is er nog de mestvergister die Twence wil bouwen aan de rand van Zenderen.

Lees verder
20 april 2017

Twence niet verkopen

Foto: SP

De gemeenteraad van Borne heeft deze week een standpunt bepaald over het al dan niet verkopen van afvalverwerker Twence. De Twentse gemeenten zijn op dit moment aandeelhouder. De gemeente Almelo wil haar aandelen graag te gelde maken. Daarentegen wil de Stadt Münster zich juist aansluiten bij Twence. Het Bornse college van B&W koos voor de optie om het aandeelhouderschap voort te zetten, het takenpakket van Twence op het gebied van duurzaamheidsbevordering uit te breiden en Münster toe te laten als aandeelhouder. Hieronder de visie van de SP.

Lees verder
8 april 2017

Waarom houdt een uitkeringsgerechtigde die werkt hier niets aan over?

Foto: SP

Ans van Duuren stelde in de gemeenteraad vragen over werk en bijstand.  Ter verduidelijking gaf zij een bestaand voorbeeld. Iemand werkt 12 uur per week en doet bij twee instellingen vrijwilligerswerk. Zijn verdiensten uit werk worden aangevuld tot bijstandsniveau.  Bonussen en premies leveren minder bijstand op hetgeen op de duur frustrerend is. Je wordt beloond door je werkgever maar houdt er niets aan over. In een aantal gemeenten mogen uitkeringsgerechtigden binnenkort een bepaald bedrag per maand houden van wat zij met regulier werk verdiend hebben met het doel om gemakkelijker de overstap te maken naar een baan waar men van kan leven. De vraag van de SP: kunnen we dit in Borne ook niet invoeren?

Lees verder

Pagina's

U bent hier