h

Nieuws uit 2017

28 augustus 2017

SP opvallend aanwezig bij Melbuulndagen

Foto: SP

De SP heeft gebruik gemaakt van de drukbezochte Melbuulndagen om in contact te komen met Bornse inwoners. Op zaterdag 26 augustus was de Bornse afdeling zichtbaar aanwezig met een uitgebreide stand. Er werden steunbetuigingen verzameld voor het protest tegen de mogelijke sluiting van de Spoedeisende Hulp in het Hengelose ziekenhuis. Tevens kon men zijn of haar mening geven over de voorgenomen aanleg van een verbindingsweg langs industrieterrein de Molenkamp. 

Lees verder
27 juli 2017

Gemeente voor 4 ton ’t schip in bij golfpark. Waar was de raad?

Foto: SP

Hoe kun je als raad zonder stemming akkoord gaan met een garantstelling van een half miljoen voor een golfbaan. Terwijl er al zoveel golfbanen zijn in Twente en de Zenderse golfbaan slechts 9 holes bevat. Terwijl tijdens de garantstelling de club bij lange na niet het beoogde aantal leden, noodzakelijk voor het voortbestaan, had ingeschreven. Waarom werd over een garantstelling van 25.000 euro voor de gemeenschapvoorziening Sindron in hetzelfde Zenderen wel benadrukt dat dit een uitzondering moet blijven? Schandalig dat hier met twee maten gemeten wordt. Heel voorzichtig opereren bij een voorziening voor de gewone Zendernaar en een gul gebaar maken en veel risico lopen bij de financiering van een speeltje voor de welgestelden. Zou het met ‘ons kent ons’ te maken hebben?

Lees verder
20 juli 2017

Burgerparticipatie op papier en in de praktijk

Foto: SP

De gemeente Borne stelt graag geld beschikbaar voor burgerparticipatie: Mijn Borne 2030, Dag van de Democratie, G 1000. Met de intenties en met het beleid zit het wel goed. Maar in de praktijk blijkt het een stuk ingewikkelder. SP fractieleider Tom Verreussel wees er bij de bespreking in de gemeenteraad van de uitbreiding van de parkeerplaats van de Plus supermarkt aan de Oude Hengeloseweg op: de inwoners hebben zich onvoldoende gehoord gevoeld.

Lees verder
18 juli 2017

Nieuw bestuur gekozen

Tijdens een speciale ledenvergadering is een nieuw bestuur gekozen. Nieuwe voorzitter is Mieke Visser (foto). Toon Peters (organisatiesecretaris) en Willy Hemmelder (penningmeester) gaan door in hun functie, evenals bestuurslid José Koelen-van der Tuuk. Nieuwe bestuursleden zijn Lineke Oosterhoff en Hilde Conejos. De bestuusvergaderingen worden ook bijgewoond door de fractieleden Tom Verreussel en Ans van Duuren. De overige SP-leden zijn ook altijd van harte welkom. Dit geldt ook voor geïnteresseerde niet SP-leden. De laatsten dienen zich vooraf wel even aan te melden.

Lees verder
15 juli 2017

Ook Bornenaren zien sluiting spoedeisende hulp niet zitten

Vele honderden Bornenaren zetten woensdag tijdens de markt en zaterdag in het centrum  al hun handtekening tegen de dreigende sluiting van de Spoedeisende Hulp in ZGT Hengelo en het verplaatsen van deze zorg naar Almelo. De redenen waarom men tekent zijn o.a. de slechtere bereikbaarheid van het Almelose ziekenhuis en de vrees dat de wachttijden door de grotere toestroom in Almelo nog langer worden. Met name voor acute hulp bij botbreuken, snijwonden etc. zou je toch snel bij een Spoedeisende Hulppost terecht moeten kunnen. Ook is men boos over verspilling van geld bij de bouw van ziekenhuizen, de bonussen voor bestuurders en het feit dat bezuinigingen worden ingevuld door ontslagen.

Lees verder
6 juli 2017

Teken de online petitie

Op de website van de SP Hengelo kun je online tekenen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier