h

Zorg

14 september 2017

Kom op maandag 18 september naar ZGT Hengelo

Foto: SP

Beste mensen, hierbij nodigen we alle 649 bezorgde inwoners van Borne, die tijdens de markt en bij een SP-stand in het centrum getekend hebben, degenen die op internet getekend hebben en iedereen die het niet eens is met het beleid van ZGT, om op maandag 18 september om 17.00 uur (verzamelen om 16.45 uur) in de hal van het Hengelose ziekenhuis (ZGT) hun protest te uiten tegen de dreigende sluiting van de Spoedeisende hulp en te pleiten voor het instellen van een volwaardig ziekenhuis in Hengelo (én in Almelo).

Lees verder
6 februari 2017

Veel respons voor Nationaal Zorgfonds

Foto: SP

De SP Borne heeft in de tienjarige geschiedenis van haar afdeling zelden zoveel bijval gehad voor een thema waarmee zij aan de weg timmert als voor het instellen van een Nationaal ZorgFonds zonder eigen risico. Na een openbare avond voor het Nationaal Zorgfonds op 30 november waar ruim 40 personen op afgekomen waren, zijn er steunbetuigingen verzameld op woensdag tijdens de markt, op zaterdag bij de HEMA en deur aan deur in de buurt. We hebben ze niet geteld maar het zijn er honderden intussen. Ook zegden veel mensen toe hun steunbetuiging in te vullen op de website nationaalzorgfonds.nl

Lees verder
3 februari 2015

SP Borne opent meldpunt zorg, werk en uitkering

Foto: SP

Meld uw ervaringen, klachten en mening. Er is veel veranderd op het gebied van zorg, jeugdzorg armoedebeleid en werkvoorziening. De regering heeft de gemeente verantwoordelijk gemaakt voor de uitvoering van deze taken, maar heeft meteen de geldkraan een fors eind dichter gedraaid.  Met alle veranderingen in de zorg die dit Kabinet door de Tweede Kamer heeft geloodst in uitvoering  verneemt de Bornse SP graag uw persoonlijke ervaringen met het nieuwe (zorg)beleid. Loopt u ergens tegenaan? Heeft u klachten of juist goede ervaringen? Bent u cliënt, medewerker, vrijwilliger, mantelzorger, betrokken familielid, vriend of anderszins, dat maakt niet uit. Uw melding kan gaan over een verlaging van het aantal uren thuiszorg, over gedwongen vertrek uit een verzorgingshuis, oplossingen die u ziet voor bezuinigingen, maar ook over ervaringen, klachten of opmerkingen over dagbesteding, gehandicaptenzorg en jeugdzorg.

Lees verder
21 december 2013

800 handtekeningen voor behoud kraamkliniek

Een grote meerderheid van de Bornenaren is bezorgd over het verdwijnen van de afdeling verloskunde in Hengelo. In navolging van de SP in Hengelo zijn we ook in Borne een actie gestart tegen het besluit van directie van de ZGT en de zorgverzekeraars, die - zonder de inwoners erbij te betrekken - een verdeel en heers strategie bewandelen. Het zou kunnen zijn dat deze kwestie wat minder leeft in Borne. Uit gesprekken met mensen, die hun handtekening zetten onder een oproep tot behoud van de kraamkliniek, blijkt echter dat Bornenaren helemaal op Hengelo georiënteerd zijn. Geen wonder, de bereikbaarheid van het Hengelose ziekenhuis is veel beter dan dat in Enschede of Almelo. De actie leverde in twee dagen tijd 800 handtekeningen op.

Lees verder
18 december 2013

Ook in Borne actie voor behoud Kraamkliniek

Ook in Borne wil men graag tekenen tegen de sluiting van de afdeling verloskunde in Hengelo. De SP in Hengelo was al eerder een actie gestart. Tijdens de woensdagse markt in Borne werden in twee uur tijd 300 handtekeningen verzameld.
A.s. zaterdag staat de Bornse SP bij de HEMA met handtekeningenlijsten en beschuit met muisjes.

Lees verder
28 juli 2013

Zorg is (g)een markt

Gemeenten worden in 2015 verantwoordelijk voor ondersteuning, maatschappelijke participatie en
jeugdzorg. Een zware taak waar vooral de kleinere gemeenten behoorlijk tegenop zien. Vandaar dat 14 Twentse gemeenten hebben besloten de handen ineen te slaan. Ze gaan gezamenlijk ‘de markt verkennen’ en gebruiken daarvoor het middel van de marktconsultatie. D.w.z. dat ‘leveranciers’ van  producten/diensten in de begeleiding, persoonlijke verzorging en jeugdzorg, zich tot en met 26 augustus kunnen melden. Er moet een vragenlijst worden ingevuld en de beschrijving van de producten, inclusief kosten en ideeën voor besparingen kunnen schriftelijk worden ingediend. Op basis van deze schriftelijke consultatie volgt er mogelijk een gesprek.

Lees verder
26 mei 2013

Zorgdemonstratie 8 juni

De AbvaKabo organiseert op zaterdag 8 juni een grote (thuis)zorgdemonstratie onder het motto ‘Handen thuis Rutte’. De vakbond zet gratis busvervoer in om zoveel mogelijk mensen die zich betrokken voelen bij de thuiszorg in Amsterdam bij elkaar te brengen. De lokale afdelingen van de SP – dus ook SP Borne – ondersteunen de actie van de AbvaKabo actief. Gisteren deelden we in Borne flyers uit (zie foto) met de oproep naar Amsterdam te komen.

Lees verder
6 november 2009

Protest tegen de aanbesteding in de thuiszorg

Maandagavond 2 november protesteerden ruim 160 werkers in de thuiszorg tegen het dreigende ontslag dat hen te wachten staat als gevolg van de wijze van aanbesteding in de thuiszorg. Aanwezig waren Jan Kramer van de ABVAKABO, Renske Leijten SP Tweede Kamerlid en wethouder Ed Wallinga onderhandelaar namens de Twentse gemeentes bij de aanbesteding. De stemming onder de thuiszorgmedewerkers was strijdbaar.

Lees verder
30 oktober 2009

Protestmanifestatie tegen Ontslaggolf Werkers in de Thuiszorg

Op maandagavond 2 november wordt er voor het stadhuis in Enschede door boze thuiszorgwerkers in Twente een protestmanifestatie gehouden tegen het massaontslag van honderden werknemers. De manifestatie begint om 18.30 uur voorafgaand aan een raadsvergadering. Thuiszorgwerkers uit heel Twente worden opgeroepen hierbij aanwezig te zijn.

Lees verder
30 oktober 2009

De Stichting Aveleijn opent Vrijdagmiddag 30 Oktober in Borne het appartementencomplex De Klippen

BORNE - De Stichting Aveleijn opent Vrijdagmiddag in Borne het appartementencomplex De Klippen. Aan vrijwilligers die zich inzetten voor de gehandicapte bewoners is gevraagd om een bijdrage. Daarvan kunnen een duofiets en terrasmeubilair gekocht worden.

Lees verder

Pagina's

U bent hier