h

SP Borne opent meldpunt zorg, werk en uitkering

3 februari 2015

SP Borne opent meldpunt zorg, werk en uitkering

Foto: SP

Meld uw ervaringen, klachten en mening. Er is veel veranderd op het gebied van zorg, jeugdzorg armoedebeleid en werkvoorziening. De regering heeft de gemeente verantwoordelijk gemaakt voor de uitvoering van deze taken, maar heeft meteen de geldkraan een fors eind dichter gedraaid.  Met alle veranderingen in de zorg die dit Kabinet door de Tweede Kamer heeft geloodst in uitvoering  verneemt de Bornse SP graag uw persoonlijke ervaringen met het nieuwe (zorg)beleid. Loopt u ergens tegenaan? Heeft u klachten of juist goede ervaringen? Bent u cliënt, medewerker, vrijwilliger, mantelzorger, betrokken familielid, vriend of anderszins, dat maakt niet uit. Uw melding kan gaan over een verlaging van het aantal uren thuiszorg, over gedwongen vertrek uit een verzorgingshuis, oplossingen die u ziet voor bezuinigingen, maar ook over ervaringen, klachten of opmerkingen over dagbesteding, gehandicaptenzorg en jeugdzorg.

Ook zijn we geïnteresseerd in uw mening:
Wat vindt u van de plannen van het kabinet? Wat betekent de dagopvang, begeleiding of verzorging voor u of uw familielid? Wat zijn de gevolgen als dit ophoudt of minder wordt?
Bent u tevreden met de thuiszorg en krijgt u voldoende zorg? Hebt u al een nieuwe indicatie huishoudelijke zorg gehad en krijgt u minder uren zorg? Wat zijn de gevolgen?
Hebt u een vaste huishoudelijk verzorgende? Wat betekent hij/zij voor u?
En van de professionals in de zorg zouden we graag horen: kunt u de zorg leveren die u nodig vindt voor uw cliënten? Wat zijn de gevolgen van de bezuinigingen voor u en uw cliënten? Dreigt voor u ontslag als huishoudelijk verzorgende en krijgt u nog loon naar werk (minimaal FWG 15)?

Meld uw ervaringen, klachten of mening door liefst een mail te sturen naar sp.borne@google.com
Geen internet? Bel dan 06-47193333

De Haagse maatregelen waar het gaat over de zorg (wmo):

Afschaffen huishoudelijke verzorging. In 2014 krijgen mensen die zich nieuw aanmelden geen huishoudelijke verzorging meer van hun gemeente en per 2015 vervalt deze taak voor de gemeente in zijn geheel. Zo vervalt ook “maatwerkregeling” voor diegene “die het echt nodig heeft en zelf geen hulp in de huishouding kan betalen”. Hiervoor wordt maar 25 % van het huidige budget ter beschikking gesteld. Dit moet de rijksoverheid een bezuiniging van 1,1 miljard euro opleveren.

Meer zorgtaken voor de gemeente,  voor 25 % minder geld! De gemeente gaat zorg leveren voor wassen, aankleden, helpen met eten. Maar dat krijg je alleen als: – Je het langer nodig hebt dan een half jaar (benodigde persoonlijke verzorging korter dan een half jaar vervalt) – Mantelzorger moet half uur extra doen per week Deze decentralisatie van zorg gaat gepaard met een korting van 25% en het moet de overheid 1,7 miljard euro opleveren.

Verpleging thuis gaat naar de zorgverzekeraar. De zorgverzekeraars worden verantwoordelijk voor de verpleging thuis. Zo komt er dus een onwenselijke knip tussen verzorging, begeleiding en ondersteuning (gemeente) enerzijds en verpleging (ziektekostenverzekeraar) anderzijds.

Alleen zware zorg in een instelling. Is er zorg nodig volgens de zorgzwaartepakketten 1, 2, 3, en 4 dan wordt verondersteld dat men ‘thuis woont’. Men moeten huur gaan betalen en de zorg wordt overgeheveld naar de gemeente (en deels naar de zorgverzekeraar). Kortom de zorg die mensen krijgen om ze langer thuis te laten wonen gaat geheel naar de gemeente. Gemeenten krijgen daarbij een korting van 25% voor deze nieuwe taken en 75% op de huishoudelijke verzorging. De AWBZ wordt fors gesloopt en gaat alleen nog over de “zware” zorg waarbij mensen in een instelling wonen. Het gaat om een overhevelingsbedrag van ongeveer10 miljard.

Gevolgen. Deze bezuinigingen werken vereenzaming, verwaarlozing en vervuiling in de hand en zullen veel vaker voor gaan komen. Het aantal zorgmijders zal gaan stijgen. Uitgestelde zorg is veelal duurdere zorg. De maatregelen zullen vooral een verschuiving in kosten laten zien. Het beroep dat gedaan wordt op mantelzorgers zal groeien. Er zijn in Nederland ongeveer 2,5 miljoen mantelzorgers. Dit doen zij vrijwillig, maar in de toekomst zal er sprake zijn van gedwongen mantelzorg omdat er geen andere zorg voor handen is. Dit zet familiebanden onder druk en dwingt ook minderjarige kinderen zorgtaken te doen voor hun ouders. Daarnaast stelt het regeerakkoord dat er meer eigen betalingen zullen komen. Maar de grootste groep mensen heeft een laag inkomen en een gemiddelde zorgvraag van ongeveer 10 uur in de week.

Waar praten we over:  de cijfers:

 • 450.000 mensen hebben huishoudelijke verzorging
 • 211.085 mensen hebben begeleiding, hiervan 100.000 dagbesteding
 • Totaal treft het 770.000 mensen die zorg nodig hebben
  • 58.000 banen in de thuiszorg
  • 40.000 alfahulpen
  • Mensen die werken in de dagbesteding, begeleiding en de thuiszorg (persoonlijke verzorging)
  • 2.500.000 mantelzorgers zullen méér moeten doen

Reactie toevoegen

U bent hier