h

Nieuws van de afdeling

19 juli 2018

Provinciale Staten drukt mestvergister Zenderen door

Foto: SP

Een meerderheid van de Provinciale Staten stemde deze week in met een inpassingsbesluit (PIP) ten faveure van de bouw van een mestvergister op de locatie Elhorst-Vloedbeld, daarmee de gemeente Borne overrulend en voorbijgaand aan de mening van een groot deel van de Zenderense bevolking.
SP-statenlid Harry Broekhuijs (foto) kwam met een motie om de PIP-procedure (die overigens zelden of nooit wordt ingezet) te staken.  De motie werd gesteund door GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, SP en 50Plus en behaalde geen meerderheid. Hieronder het betoog van Harry Broekhuijs.

Lees verder
21 juni 2018

Geen bewaking bij storing spoorbomen

Foto: SP

Gistermiddag en begin van de avond was er storing bij diverse spoorwegovergangen in Borne, waardoor het verkeer vast kwam te zitten. Bij de overgang Deldenerstraat stonden vier verkeersregelaars die het verkeer het spoor over hielpen tussen het langzaam rijdende treinverkeer door. Door een in de buurt wonende getuige, die enkele keren is wezen kijken, werd gemeld dat de overgang Jupiterstraat niet bewaakt werd, waardoor het verkeer op eigen houtje een weg zocht. Zo bleek een vrachtwagen de oversteek niet te kunnen maken en moest deze i.v.m. het wachtende verkeer met veel moeite achteruit rijden.  De SP heeft een z.g.  artikel 39 vraag gesteld.

Lees verder
18 juni 2018

Zorgen over luchtkwaliteit in Borne

Foto: SP

Bij de herziening van het kruispunt Bornsche Beeklaan/Rondweg en de aanleg van een nieuw stoplicht ging het in de gemeenteraad wederom over de luchtkwaliteit, een heikel punt in Borne, dat gelegen is in een oksel van de A1/A35. Het college stelde voor een MER-rapportage achterwege te laten. Alleen de SP en de fractie van GroenLinks/PvdA maakten hiertegen bezwaar.

Lees verder
22 mei 2018

Mieke Visser over raadsprogramma en coalitieakkoord

Foto: SP

In de raadsvergadering van 17 mei hield Mieke Visser het volgende betoog: De SP fractie spreekt haar waardering uit dat alle fracties zijn meegenomen in de totstandkoming van het Raadsakkoord. In het lijsttrekkersoverleg van 24 maart  leek er een luisterend oor te zijn voor ons pleidooi voor een raadsprogramma op hoofdlijnen en een prioritering in de daarbij te stellen doelen. In de eerste fase van het vervolgproces heeft onze fractie voor 10 beleidsterreinen bouwstenen aangeleverd. De SP fractie is aangesproken op haar standpunt inzake de Verbindingsweg en heeft samen met  D'66 voor de laatste bijeenkomst verbindende teksten aangeleverd voor dit onderwerp en de spoorveiligheid. Deze zijn door de leidende fractie niet meer ingebracht. Wij hebben de leidende coalitiepartijen gevraagd wat er op tegen is om de onderdelen van de totaalvisie nog eens naast de uitkomsten van de spoorstudie te leggen die in opdracht van D '66 is gedaan.

Lees verder
8 mei 2018

Tom Verreussel over collegevorming: ‘Behouden clubje’

SP-fractievoorzitter Tom Verreussel haalt zijn gram bij Borne Boeit: ‘Wij vinden het verbazingwekkend dat een partij als Borne Nu die zetels verloren heeft gewoon blijft zitten .) Er is weinig gehoor gegeven aan het tegengeluid dat nu heel nadrukkelijk in de samenleving naar voren komt. Het is nu toch een heel behouden clubje dat blijft en dat weinig lef en moed toont.’

Lees verder
29 april 2018

SP steunt acties Openbaar Vervoer

Foto: SP

Maandag 30 april en dinsdag 1 mei vinden er stakingen plaats in het streekvervoer. Buschauffeurs en treinmachinisten leggen het werk neer, omdat ze strijden voor een lagere werkdruk. En deze strijd is hard nodig. De marktwerking in het streekvervoer zorgt voor verslechterde arbeidsomstandigheden en vertragingen voor reizigers door te krappe rijtijden. Het openbaar vervoer is voor de SP geen ‘markt’, maar een publiek goed. Daar horen een goed salaris en goede arbeidsvoorwaarden bij. Nu verdwijnen er buslijnen, de kwaliteit wordt minder en de werkdruk steeds hoger. De bedrijven hebben de lusten, de werknemers en de reizigers de lasten. Dat moet anders. Daarom steunen wij de strijd van de chauffeurs en de machinisten. 

Lees verder

Pagina's

U bent hier