h

Verbindingsweg

26 september 2017

Zenderen in actie!!

Foto: Henri Bijkerk

Een groot aantal inwoners van Zenderen gaven gistermiddag gehoor aan de oproep van de SP om te demonstreren tegen de aanleg van een Verbindingsweg langs Borne. De lange files in Zenderen tijdens de spitsuren zouden daardoor alleen nog maar langer worden, in plaats van dat ze worden opgelost. De SP heeft de afgelopen dagen flyers en raambiljetten uitgedeeld. Tijdens de actie werden bordjes aan lantaarnpalen bevestigd en flyers aangeboden aan weggebruikers. De meer dan honderd aanwezige inwoners van het Bornse kerkdorp bleken ook creatief in het maken van borden en het bedenken van leuzen.

Lees verder
18 mei 2017

Zenderen zucht ...

Foto: SP

Het is een zucht van gelatenheid. Telkens weer worden er besluiten genomen waar Zenderen niets aan heeft of die zelfs ongunstig zijn  voor Zenderen. Neem de Verbindingsweg die wordt aangelegd in Borne en die het drukke verkeer in Zenderen zal doen toenemen. Neem de garantstelling van een half miljoen van de gemeente Borne bij de aanleg van een golfbaan bij Zenderen. Hoeveel Zendernaren zouden hier golfen. Een veel lager bedrag om het bestuur van de multifunctionele accomodatie Sindron wat tijd te gunnen om quite te kunnen draaien zit er niet in. En dan is er nog de mestvergister die Twence wil bouwen aan de rand van Zenderen.

Lees verder
23 maart 2017

SP wil heroverweging Gemeentelijke Verbindingsweg

Foto: SP

Niet alleen zijn vier van de zeven partijen in de raad – al hebben zij niet de meerderheid – tegen de aanleg van een verbindingsweg langs
Industieterrein De Molenkamp, ook is er vanuit de bevolking veel weerstand, onder meer vanuit Zenderen, waar de verkeersoverlast als gevolg van deze weg zal toenemen. Tom Verreussel schrijft in een persbericht dat de raad tot een heroverweging moet komen of een referendum organiseren. De gemeente kent geen referendum-artikel, maar dat kan er wel komen.

Lees verder
30 september 2015

Fatale blunder coalitie: wel een weg, geen geld meer in kas

Foto: SP

Wie A zegt moet ook B zeggen. Dat was tijdens de algemene beschouwingen over de Meerjarenbegroting het voornaamste argument van coalitiepartijen CDA, GB90 en Borne-Nu om akkoord te gaan met de financiering van de gemeentelijke verbindingsweg. De gemeenteraad had nu eenmaal de Totaalvisie aangenomen, waarin de verbindingsweg de eerste ‘stapsteen’ vormt. Voortschrijdend inzicht ten aanzien van het relatief geringe belang van de weg, het extreem hoge prijskaartje voor de Bornse burger en tal van andere argumenten en alternatieven door de oppositie aangedragen, konden het coalitieblok niet op andere gedachten brengen. Ans van Duuren (SP) tijdens het debat: ‘Voor de gemeentelijke verbindingsweg zal vast nog een toepasselijke naam bedacht worden. Wij hebben al een naam voor deze nieuwe weg langs de Molenkamp. De Molensteen lijkt ons een heel toepasselijke naam’.

Lees verder
5 juni 2015

Oproep SP: zie af van dure verbindingsweg!

Foto: SP

Eind 2014 werd raadsbreed de Totaalvisie omarmd, een plan ten aanzien van (rand)wegen en tunnels met het doel de bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid in Borne te bevorderen. Op zich een prachtig plan, alleen erg duur en de meeste Bornenaren zullen de uiteindelijke voltooiing van het plan niet meer meemaken. De eerste stap tot verwezenlijking van de Totaalvisie zou moeten zijn het aanleggen van een nieuwe randweg langs de Molenkamp, de z.g Verbindingsweg met tunnel onder het spoor. Om hiervoor extra miljoenen binnen te slepen, hebben alle partijen hiermee ingestemd. Nu blijkt dat deze externe miljoenen er niet komen en de Bornse gemeenschap het geld zelf moet ophoesten, huldigt de SP het standpunt ‘beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald’. 

Lees verder
7 november 2014

Over rond- en randwegen en een tunnel

Een van de meest besproken onderwerpen in Borne vormt de onlangs door de gemeenteraad onderschreven Totaalvisie ten aanzien van (rand)wegen en tunnels met het doel de bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid in Borne te bevorderen. Een plan dat tientallen miljoenen gaat kosten en daardoor alleen maar gefaseerd kan worden uitgevoerd. Hoe staat de SP in de discussie die momenteel in en buiten de raad plaatsvindt?

Lees verder

U bent hier