h

SP wil heroverweging Gemeentelijke Verbindingsweg

23 maart 2017

SP wil heroverweging Gemeentelijke Verbindingsweg

Foto: SP

Niet alleen zijn vier van de zeven partijen in de raad – al hebben zij niet de meerderheid – tegen de aanleg van een verbindingsweg langs
Industieterrein De Molenkamp, ook is er vanuit de bevolking veel weerstand, onder meer vanuit Zenderen, waar de verkeersoverlast als gevolg van deze weg zal toenemen. Tom Verreussel schrijft in een persbericht dat de raad tot een heroverweging moet komen of een referendum organiseren. De gemeente kent geen referendum-artikel, maar dat kan er wel komen.

Het persbericht aan B&W en de gemeenteraad luidt aldus:
Donderdag 9 maart jongstleden heeft er een informatie bijeenkomst plaatsgevonden betreffende de Gemeentelijke Verbindingsweg. De opkomst was groter dan verwacht, vanuit verschillende geledingen. Mensen waren meestal ook al naar eerdere bijenkomsten geweest. De aanwezigen toonden een grote betrokkenheid bij het thema. De argumenten die naar voren gebracht werden, meestal in de vorm van bezwaren of ernstige kanttekeningen, correspondeerden met de kritische op- en aanmerkingen uit de Milieu Effect rapportage. En ja, het beleid van de Gemeente en de Raad is verder dan waar de aanwezige inwoners van Borne zijn in dit traject. Het klopt, er zijn voorbereidingen geweest waar ook inwoners van Borne bij betrokken waren. Echter, in hoeverre waren  zij representanten van de inwoners, die het aangaat? Niet iedere inwoner kan op basis van de voorbereidingen voorzien wat dit plan voor deze weg gaat betekenen. Niet iedereen is op de hoogte van de Milieu Effect rapportage. Al met al voor ons als SP aanleiding om terug te komen op het besluit. Deze weg heeft een grote impact. Uit de archieven blijkt dat er in 2001 al tekeningen zijn gemaakt met diverse concepten omtrent het omleiden van verkeersstromen. Het spoor is ook al geruime tijd een onderwerp van gesprek. 

De Gemeentelijke Verbindingsweg heeft een grote impact op diverse inwoners in Borne. Daarnaast is het spoor ook een niet geringe alledaagse stoorzender in de kwaliteit van leven van onze inwoners. Kortom, nu we al deze geluiden hebben gehoord, kunnen we ons dan nog als politiek vasthouden aan de procesgang conform de gemeentelijke besluitvormingsprocedure? Ik denk dat we dan als politiek de inwoners van ons vervreemden. We roepen om participatie, we willen ontwikkelen in verbondenheid, we willen ophalen wat er in de gemeenschap leeft. En doen we dat echt in deze situatie? Gezien het belang en de impact, het beslag op de financiën van de beleidsvrije ruimte, de verhoging van de OZB voor een lange termijn, namelijk 60 jaar, roepen wij op om tot een heroverweging te kunnen komen in de Raad. De SP zou willen voorstellen om het onderwerp Verbindingsweg in een referendum aan de Bornse bevolking voor te leggen.

Reactie toevoegen

U bent hier