h

Wonen

De voormalige fabrieksplaats Borne wordt in toenemende mate een woonoord voor welgestelden. De sociale woningbouw zit in het verdomhoekje. Waar kunnen jongeren terecht voor een woonplek?

Vervolg enquete Van Bemmelstraat en omgeving

Onderhoud woningen omgeving Van Bemmelstraat

Borne vergrijst steeds verder

Geen plek in Borne voor starters op de woningmarkt

Betaalbare grond voor huurwoningen in Borne

 

 

 

 

20 augustus 2016

Bewoners seniorenwoningen: ‘Waarom geen onkostenvergoeding?’

Foto: SP

In 2015 hebben bewoners van seniorenwoningen aan het Parelgras, Vedergras en Blauwgras samen met de SP en de Woonbond gepleit voor verbeteringen aan hun woningen, vooral op het gebied van isolatie. Welbions is hierin meegegaan en zeer binnenkort wordt groot onderhoud uitgevoerd, dat – niet te vermijden – overlast en schade in de woningen veroorzaakt. Het Bornse Woonbeheer  kende, toen ze nog zelfstandig waren, in vergelijkbare gevallen  een vergoeding voor schade toe. Welbions zegt hiermee gestopt te zijn vanwege te hoge kosten. Een van de bewoonster heeft daarop een gesprek aangevraagd met Welbions.

Lees verder
1 juli 2016

Woonvisie SP Hengelo en Borne

Foto: SP

De SP Borne en Hengelo hebben samen een antwoord geformuleerd op de dit jaar vast te stellen Woonvisie voor Borne en Hengelo.
Samengevat in korte punten:
*Meer actuele cijfers en onderzoek naar feitelijke woonlasten en de vraag naar betaalbare huurwoningen.
*Ook (meer) sociale huurwoningen in de wijken Bornsche Maten en Dalmeden.
*Stop op verkoop van huurwoningen.
*In Borne meer woningen voor jongeren.
*Iedereen die geen huis kan kopen heeft recht op een betaalbare huurwoning, dus ook degenen die ‘te veel‘ (meer dan 34.000 per gezin)  verdienen.

Lees verder
14 juni 2016

Bewoners van Bemmelstraat voelen zich gepasseerd

Foto: SP

Bewoners uit de Van Bemmelstraat hebben de SP fractie benaderd over de werkzaamheden die in hun omgeving zijn gestart m.b.t. het aanleggen van een ondergrondse waterberging. Zij zijn in een zeer laat stadium geïnformeerd over wat hen te wachten staat tijdens de werkzaamheden. Zij zijn niet gekend in onderzoeksresultaten betreffende grondwateronderzoek en asbest dat in de grond werd aangetroffen. De wensen van de buurt zoals meer parkeerplaatsen worden niet meegenomen, terwijl dat goed had gekund nu alles op de schop gaat. Zij vragen zich af waar zij de komende maanden hun auto kunnen parkeren. SP fractievoorzitter Tom Verreussel heeft aan de wethouder hierover de volgende vragen gesteld.

Lees verder
26 mei 2016

Bornse huurder krijgt gelijk: geen huurverhoging

Foto: SP

In 2015 werden, terwijl de fusie tussen Woonbeheer en Welbions al beklonken was, de huren in Borne met 2% verhoogd. Tegelijkertijd in Hengelo met 1%. Op vragen hierover (onder meer door de SP) werd door het nieuwe Welbions gesteld, dat het besluit vóór de fusiedatum was genomen. De heer Hamberg in Borne vocht dit besluit aan en werd door Welbions in het gelijk gesteld. Voor hem blijkt de extra huurverhoging niet van toepassing. Waarom niet voor alle huurders? De SP Borne gaat dit uitzoeken.

Lees verder
30 april 2015

Comité seniorenwoningen StroomEsch gaat klachten inventariseren

Foto: SP

Een twintigtal bewoners van seniorenwoningen aan het Blauwgras, Parelgras en Vedergras in de StroomEsch hebben gisteravond gehoor gegeven aan een uitnodiging van de SP om hun woonsituatie te bespreken. Bij de bijeenkomst in de Gemeenschapsruimte in De Wanne was ook Simone Bovenhorst, consulente bij de Nederlandse Woonbond, aanwezig.  

Lees verder
27 maart 2015

Actie loont! Groot onderhoud in de Merelstraat naar voren gehaald!

Foto: SP

Het begon met een enquête van de SP in de Vogelbuurt over de woonsituatie. Op een bijeenkomst waar de resultaten van de enquête werden besproken kwamen vooral bewoners van de Merelstraat af. Sinds de bouw van woningen in 1954 was er nooit iets substantieels aan hun woningen veranderd. ‘Een vergeten straat’, zogezegd. De SP en de bewoners spraken een nieuwe datum af om vervolgstappen te bespreken. Op de dag van de bijeenkomst werd er een brief bezorgd in de Merelstraat door Woonbeheer, waarin groot onderhoud werd aangekondigd in 2018. Dat was mooi, maar veel te laat. Behalve door de SP werden de bewoners inmiddels ook ondersteund door de Woonbond.

Lees verder
26 februari 2015

SP en Merelstraat richten bewonersvereniging voor Vogelbuurt op

Foto: SP

Tijdens een bijeenkomst gisteren in het Kulturhus hebben de bewoners van de Merelstraat besloten met de hulp van de SP een bewonersvereniging op te richten. Er hebben zich al vrijwilligers aangemeld voor het bestuur. Uit een enquête van de SP bleek dat de isolatie van de woningen ernstig tekort schiet,  er is asbest op de zolder gebruikt is, de plafonds vaak nog van board zijn en schimmels in huis voorkomen als gevolg van de vochtigheid in de woning. Woonbeheer bood daarop aan in 2018 groot onderhoud te plegen op de woning. Dit betekent dat men nog 3 jaar moet wachten op verbeteringen. Een onacceptabele situatie. In de huidige situatie bespreekt Woonbeheer de  gebreken met de bewoners individueel. Zij moeten het gesprek aan met een persoon, die deskundiger is dan zij. En deze persoon heeft een ander belang dan alleen het belang van de bewoners.

Lees verder
16 februari 2015

Bewoners seniorenwoningen StroomEsch willen isolatie

Foto: SP

Op de uitkomsten van een door de SP gehouden enquête in de Vogelbuurt, waar o.a. hoge stookkosten door slecht geïsoleerde woningen geconstateerd werden, werd gereageerd door bewoners van het Blauwgras. Zij zaten met dezelfde klachten. De SP besloot daarom een enquête te houden onder alle bewoners van seniorenwoningen in de Stroom Esch. De uitslag hiervan is nu bekend. Van de bewoners van de 70 betreffende woningen troffen we er  50 thuis, waarbij 35 personen de enquête hadden ingevuld. Een hoge respons.
De voornaamste conclusies die getrokken kunnen worden zijn: de meeste klachten over de woningen betreffen: slechte isolatie (enkel glas, kieren, tochtende deuren), waardoor hoge stookkosten; verouderde en kleine douche met onvoldoende ventilatie. Hieronder volgt de volledige uitslag van de enquête:

Lees verder
15 januari 2015

Bewoners Merelstraat boeken succes!

Foto: SP

Op de gisteren door de SP georganiseerde bijeenkomst in het Kulturhus voor bewoners van de Vogelbuurt en het Blauwgras bleek dat de klachten in de Vogelbuurt zich concentreren in de Merelstraat. De bewoners kampen met slechte isolatie en als gevolg daarvan met tocht en vocht en hoge stookkosten. In de woningen zijn veelal nog zachtboard plafonds aanwezig en er bevindt zich asbest op zolder. In een jong gezin gaan de kinderen zelfs met handschoenen naar bed. Er was ook nieuws: op de dag van de aangekondigde bijeenkomst kregen de huurders in de Merelstraat een brief in de bus waarin Woonbeheer groot onderhoud in 2018 groot onderhoud aankondigt. Dit kon volgens hen geen toeval zijn!

Lees verder
3 december 2014

Extra geld voor onderzoek naar wateroverlast

In mei van dit jaar heeft de SP de wateroverlast in de Woolderweg, Van Bemmelstraat, Wensinkstraat, Bussemakerstraat, Kempenstraat en omgeving onder de aandacht gebracht. De wateroverlast bij overvloedige regenval en de schade die deze veroorzaakte aan inboedels was een van de punten die naar voren kwam bij huurenquête die de Bornse SP toen onder 650 huurders in Borne heeft gehouden. Samen met Borne-Nu hebben we in mei een motie ingediend, die door de raad werd aanvaard, waarin het college werd opgeroepen te onderzoeken of de ervaren wateroverlast van de bewoners voort zou kunnen komen uit de hoogte van het grondwater. Tevens is gevraagd om instanties die met deze materie te maken hebben te bewegen tot het nemen van afdoende maatregelen. 

Lees verder

Pagina's

U bent hier