h

Actie loont! Groot onderhoud in de Merelstraat naar voren gehaald!

27 maart 2015

Actie loont! Groot onderhoud in de Merelstraat naar voren gehaald!

Foto: SP

Het begon met een enquête van de SP in de Vogelbuurt over de woonsituatie. Op een bijeenkomst waar de resultaten van de enquête werden besproken kwamen vooral bewoners van de Merelstraat af. Sinds de bouw van woningen in 1954 was er nooit iets substantieels aan hun woningen veranderd. ‘Een vergeten straat’, zogezegd. De SP en de bewoners spraken een nieuwe datum af om vervolgstappen te bespreken. Op de dag van de bijeenkomst werd er een brief bezorgd in de Merelstraat door Woonbeheer, waarin groot onderhoud werd aangekondigd in 2018. Dat was mooi, maar veel te laat. Behalve door de SP werden de bewoners inmiddels ook ondersteund door de Woonbond.

De bewoners van de Merelstraat zijn op 19 maart ontvangen door de directie van Woonbeheer. Het werd tijdens deze bijeenkomst duidelijk dat tot voor kort de bedoeling was dat de woningen voor 10 jaar opgeknapt zouden worden en daarna in aanmerking zouden komen voor sloop. Daar was de corporatie naar aanleiding van het rumoer in de Merelstraat (en de uitgebreide aandacht van de pers) eerder dit jaar op terug gekomen en men ging voor groot onderhoud; nieuw dak, verbeterde isolatie, verbeteren van comfort in de woning en zo mogelijk vergroting van de kamer. Woonbeheer maakte nu bekend het traject naar voren te halen. In plaats van in 2018, zoals vorige maand werd toegezegd, gaat men in 2016 het project voorbereiden en met alle bewoners op detailniveau de aanpassingen en verbeteringen doornemen. In 2017 wordt begonnen met het groot onderhoud en men verwacht voor de grote vakantie van 2017 gereed te zijn.
De bewoners zijn duidelijk ingenomen met deze ontwikkelingen. Wel zijn er nog allerlei vragen o.a. over de eventuele verhoging van de huur. Op 15 april gaan zij weer om tafel met de SP en de Woonbond om de resultaten door te spreken.
Wij willen de bewoners nu al feliciteren met hun getoonde eensgezindheid en vasthoudendheid! Ook Woonbeheer heeft getoond naar de mensen te willen luisteren. De SP vormde en vormt de smeerolie – uitschrijven en voorzitten vergaderingen, iedereen op de hoogte houden middels flyers – en de Woonbond brengt deskundigheid namens de huurders in. Een mooi voorbeeld van wat samenwerking vermag…

Reactie toevoegen

U bent hier