h

Sociaal

8 april 2017

Waarom houdt een uitkeringsgerechtigde die werkt hier niets aan over?

Foto: SP

Ans van Duuren stelde in de gemeenteraad vragen over werk en bijstand.  Ter verduidelijking gaf zij een bestaand voorbeeld. Iemand werkt 12 uur per week en doet bij twee instellingen vrijwilligerswerk. Zijn verdiensten uit werk worden aangevuld tot bijstandsniveau.  Bonussen en premies leveren minder bijstand op hetgeen op de duur frustrerend is. Je wordt beloond door je werkgever maar houdt er niets aan over. In een aantal gemeenten mogen uitkeringsgerechtigden binnenkort een bepaald bedrag per maand houden van wat zij met regulier werk verdiend hebben met het doel om gemakkelijker de overstap te maken naar een baan waar men van kan leven. De vraag van de SP: kunnen we dit in Borne ook niet invoeren?

Lees verder
3 juli 2015

Alleen SP tegen geheel vrij laten winkeltijden

Foto: Foto: Leo Gestel

De gemeente Borne heeft het zichzelf gemakkelijk gemaakt met het nieuwe winkeltijdenbesluit. In de verordening staat dat ondernemers vrij zijn hun winkels op zondag te openen tussen 8 en 8 uur. Er hoeven dan ook geen vergunningen te worden afgegeven en er hoeft niet meer gehandhaafd te worden. Wel is er een gentlemen’s agreement met de supermarkten dat deze niet voor 12 uur open gaan. SP-fractievoorzitter Tom Verreussel wees er op dat de nieuwe verordening veel verder gaat dan de gemeenteraad had aangegeven. In een eerdere motie had de gemeenteraad er n.l. op aangedrongen dat rekening gehouden zou worden met groepen in de bevolking die niet staan te trappelen op onbeperkt winkelen op zondag.

Lees verder
27 december 2014

Tom Verreussel over de participatiewet en de tegenprestatie

Onderstaande tekst is de bijdrage van Tom Verreussel tijdens de behandeling van de nieuwe regelingen op het gebied van de participatiewet in de gemeenteraad: ‘De Participatiewet en de tegenprestatie roepen bij de SP het beeld op van een Paard van Troje. Alleen komen er nu geen soldaten uit, die je mogelijk nog had kunnen omscholen. Ook geen zakken met geld, integendeel die zijn voor een deel leeg gehaald. We horen veel mooie woorden. Er wordt gezegd: de gemeente is dichterbij, kent de mensen beter, weet beter wat er speelt, kan beter gebruik maken van de netwerken. Maar dat is dan nog geen reden om vooraf zo flink te korten. Ook nu is scholing en begeleiding nodig om mensen, die een beperking of een grote afstand tot werk hebben, te laten slagen.

Lees verder
9 november 2014

SP pleit voor onafhankelijke toezichtkamer voor het sociale domein

SP-fractievoorzitter Tom Verreussel heeft deze week in de gemeenteraad een motie ingediend voor het oprichten van een onafhankelijke toezichtkamer voor het sociale domein. De motie kreeg geen steun bij de andere partijen, die zich schaarden achter de woorden van de wethouder, die de nieuwe Organisatie voor de Zorg en de Jeugdhulp in Twente omschreef als een laagdrempelige organisatie. De tijd zal leren wie gelijk heeft…
Behalve dit onderdeel kwamen bijna alle transities binnen het sociale domein aan de orde. De SP complimenteerde in de eerste plaats de commissie uit de gemeenteraad, de ambtenaren en de wethouder voor het vele werk dat de afgelopen maanden is verzet. De beleidsplannen en verordeningen die nu na uitvoerige discussie zijn vastgesteld kunnen op brede steun rekenen. Toch had Tom Verreussel nog steeds bedenkingen bij de gehele decentralisatie. Want het blijft onverteerbaar dat een zo grote verandering, met een overdracht van verantwoordelijkheden en bevoegdheden, gepaard gaan met flinke bezuinigingen. Daarnaast had hij nog een aantal opmerkingen en vragen.

Lees verder
17 januari 2014

Oproep Wajongers in Borne: Meldt u!

De SP in Borne wil met zoveel mogelijk mensen in contact komen die momenteel een Wajong uitkering ontvangen.  Dat kan door op de website van SP Hengelo een formulier met uw gegevens in te vullen. De gegevens uit Borne worden dan doorgestuurd naar SP Borne. Ook familieleden of kennissen van mensen met een Wajong uitkering kunnen zich hier melden. De SP wil proberen om zoveel mogelijk de gevolgen van de participatiewet in kaart brengen en met Wajongers bespreken.  

Lees verder
19 juli 2008

SP : aandacht voor armoede terecht

De SP in Borne is blij met het onderzoek dat KWIZ in opdracht van wethouder Albers heeft uitgevoerd, maar is niet verrast over de uitkomst. Al twee jaar wijzen we op het bestaan van schrijnende armoede in Borne. Deze armoede blijkt onder meer uit het aantal gezinnen dat een beroep doet op de voedselbank, maar het is ook bekend dat onder bewoners van verpleeghuizen die soms nauwelijks zakgeld overhouden, en onder AOW’ers en één-ouder gezinnen, maar ook onder werkenden die niet meer dan het minimumloon verdienen stille armoede heerst. Vooral in kleinere plaatsen als Borne, waar veel minder dan in grote steden een beroep wordt gedaan op de bijzondere bijstand. Tijdens de afgelopen kerstdagen heeft de SP in Borne flyers uitgedeeld waarbij gewezen werd op de stille armoede.

Lees verder
23 februari 2008

BORNE - Wethouder wil 'eigen' geld voor schrijnende situaties.

Wethouder Lex Albers en zijn beleidsmedewerker Willem Emsbroek van sociale zaken gaan vanaf komende week op pad om persoonlijk de verhalen aan te horen over armoede in Borne.

Lees verder

U bent hier