h

SP : aandacht voor armoede terecht

19 juli 2008

SP : aandacht voor armoede terecht

De SP in Borne is blij met het onderzoek dat KWIZ in opdracht van wethouder Albers heeft uitgevoerd, maar is niet verrast over de uitkomst. Al twee jaar wijzen we op het bestaan van schrijnende armoede in Borne. Deze armoede blijkt onder meer uit het aantal gezinnen dat een beroep doet op de voedselbank, maar het is ook bekend dat onder bewoners van verpleeghuizen die soms nauwelijks zakgeld overhouden, en onder AOW’ers en één-ouder gezinnen, maar ook onder werkenden die niet meer dan het minimumloon verdienen stille armoede heerst. Vooral in kleinere plaatsen als Borne, waar veel minder dan in grote steden een beroep wordt gedaan op de bijzondere bijstand. Tijdens de afgelopen kerstdagen heeft de SP in Borne flyers uitgedeeld waarbij gewezen werd op de stille armoede.

Nu ook B&W van deze armoede op de hoogte is wacht de SP in spanning op de plannen die de wethouder gaat ontvouwen om deze armoede aan te pakken.

Het verhogen van de OZB zal wel licht voor extra geld zorgen maar zolang er door de doelgroepen onvoldoende gebruik wordt gemaakt van de voorzieningen zal het armoedebeleid geen vruchten afwerpen.

In contact komen met de mensen in Borne en mensen laten wet en waar ze recht op hebben is de enige manier om concreet iets voor deze groep te doen.

De SP pleit onder andere voor een sportfonds voor kinderen van ouders die rond moeten komen van een wettelijk sociaal minimum om zo kinderen uit hun sociaal isolement te halen. Ook zouden scholen hierbij een belangrijke rol kunnen spelen.

Nu de wethouder heeft gepraat met vele instanties zou hij deze contacten dan ook moeten gebruiken om een beter inzicht te krijgen in deze groep mensen.

Daarbij zou geld dat aan het eind van het begrotingsjaar wordt over gehouden en bestemd is voor armoedebestrijding, omdat er van voorzieningen vaak uit onwetendheid geen gebruik wordt gemaakt niet langer mogen terugvloeien naar de algemene middelen maar ten goede moeten blijven komen aan de armoedebestrijding in Borne.

U bent hier