h

Oproep Wajongers in Borne: Meldt u!

17 januari 2014

Oproep Wajongers in Borne: Meldt u!

De SP in Borne wil met zoveel mogelijk mensen in contact komen die momenteel een Wajong uitkering ontvangen.  Dat kan door op de website van SP Hengelo een formulier met uw gegevens in te vullen. De gegevens uit Borne worden dan doorgestuurd naar SP Borne. Ook familieleden of kennissen van mensen met een Wajong uitkering kunnen zich hier melden. De SP wil proberen om zoveel mogelijk de gevolgen van de participatiewet in kaart brengen en met Wajongers bespreken.  

De door het kabinet voorgestelde participatiewet die binnenkort in de Tweede Kamer wordt besproken houdt voor mensen die op jonge leeftijd gehandicapt raakten of waren een enorm risico in tot het vervallen naar een lagere bijstandsuitkering. Dat betekent dat gemeenten meer mensen in de bijstand van een uitkering zullen moeten voorzien. Borne telt momenteel circa 280 bijstandsgerechtigden. Dit aantal zal snel oplopen door instroom vanuit de WW (momenteel 420 werklozen) en daar komen dan de Wajongers bij. Daar staan onvoldoende middelen vanuit het rijk tegenover.

Deze week wordt in de Tweede Kamer gesproken over de nieuwe participatiewet van staatssecretaris Klijnsma. De Hengelose SP-wethouder ten Heuw is deze week een van de sprekers op een hoorzitting in de Tweede Kamer over de gevolgen van de participatiewet bij invoering. Haar inbreng zal zijn dat de meeste gemeenten dit financieel bij lange na niet kunnen trekken.

Deze wet zal ook zeer grote gevolgen hebben voor heel veel mensen in Nederland en dus ook in Borne. Mensen die moeilijk aan het werk kunnen en mensen die nu gebruik maken van  regelingen als de Bijstand en de Wajong zullen met name getroffen worden.

In Borne gaat het momenteel om  ruim 300 mensen met een Wajong uitkering. Sommigen van hen zijn (gedeeltelijk) bij een werkgever aan het werk en anderen hebben een indicatie voor arbeidsmatige dagbesteding via de AWBZ. Ook zitten veel mensen met Wajong thuis zonder gerichte daginvulling. Hoewel de gevolgen van de nieuwe participatiewet groot zijn, laten de mensen in de Wajong  zich tot dusver nog  weinig horen.  Mogelijke gevolgen voor hen kunnen immers zijn:

1. Een herkeuring waarbij bepaald wordt  of recht op Wajong blijft;

2. Wegvallen van de specifieke begeleiding vanuit het UWV als men werkt;

3. Terugvallen op een bijstandsuitkering (ter vergelijking, een Wajong uitkering is voor een alleenstaande volwassene 951 euro en een bijstanduitkering 643 euro);

4. Verlies van totale (Wajong) inkomen na herkeuring als er in het huishouden een inkomen is hoger dan de geldende bijstandsnorm;

 

De SP wil meer inzage in de huidige situatie van Wajongers in Borne en hen informeren over de mogelijke veranderingen of verslechteringen als gevolg van de participatiewet.

Reactie toevoegen

U bent hier