h

Waarom houdt een uitkeringsgerechtigde die werkt hier niets aan over?

8 april 2017

Waarom houdt een uitkeringsgerechtigde die werkt hier niets aan over?

Foto: SP

Ans van Duuren stelde in de gemeenteraad vragen over werk en bijstand.  Ter verduidelijking gaf zij een bestaand voorbeeld. Iemand werkt 12 uur per week en doet bij twee instellingen vrijwilligerswerk. Zijn verdiensten uit werk worden aangevuld tot bijstandsniveau.  Bonussen en premies leveren minder bijstand op hetgeen op de duur frustrerend is. Je wordt beloond door je werkgever maar houdt er niets aan over. In een aantal gemeenten mogen uitkeringsgerechtigden binnenkort een bepaald bedrag per maand houden van wat zij met regulier werk verdiend hebben met het doel om gemakkelijker de overstap te maken naar een baan waar men van kan leven. De vraag van de SP: kunnen we dit in Borne ook niet invoeren?

De wethouder kende het experiment dat binnenkort mogelijk in enkele gemeenten zal worden toegepast maar verklaart dat dit bedoeld is voor grote steden met een minimum aantal (650) uitkeringsgerechtigden en dat er een wetenschappelijke begeleiding aan gekoppeld is. Niet geschikt voor Borne dus, dat 290 uitkeringsgerechtigden kent.
Wel bekijken een aantal Twentse gemeenten, waaronder Borne, of het mogelijk is de 150 euro per maand die vrijwilligers mogen houden, ook toe te passen is op werk, zodat uitkeringsgerechtigden die werken een zelfde regeling krijgen als vrijwilligers en maximaal 150 euro per maand meer over houden dan de bijstandsnorm. Hij hoopt voor de zomer hierover meer nieuws te hebben. We blijven de ontwikkelingen nauwlettend volgen.

Reactie toevoegen

U bent hier