h

Alleen SP tegen geheel vrij laten winkeltijden

3 juli 2015

Alleen SP tegen geheel vrij laten winkeltijden

Foto: Foto: Leo Gestel

De gemeente Borne heeft het zichzelf gemakkelijk gemaakt met het nieuwe winkeltijdenbesluit. In de verordening staat dat ondernemers vrij zijn hun winkels op zondag te openen tussen 8 en 8 uur. Er hoeven dan ook geen vergunningen te worden afgegeven en er hoeft niet meer gehandhaafd te worden. Wel is er een gentlemen’s agreement met de supermarkten dat deze niet voor 12 uur open gaan. SP-fractievoorzitter Tom Verreussel wees er op dat de nieuwe verordening veel verder gaat dan de gemeenteraad had aangegeven. In een eerdere motie had de gemeenteraad er n.l. op aangedrongen dat rekening gehouden zou worden met groepen in de bevolking die niet staan te trappelen op onbeperkt winkelen op zondag.

Te denken valt aan zondagsrust, kerkbezoek, sporten, tijd voor het gezin en sociale contacten. En dan is er nog een belangrijk punt. Uit een enquête van de SP onder vrijwel alle Bornse ondernemers is gebleken dat 80 % van hen geen enkel belang heeft bij de zondagsopenstelling (meer kosten, geen vrije dag meer voor het gezin etc.) en er ook niet aan mee zal doen. De kleine winkelier ziet nu nog meer omzet verdwijnen naar de grote ketens.
De SP kan best akkoord gaan met ruimere zondagsopenstelling maar vindt dat er wel rekening moet worden gehouden met de al genoemde argumenten om de openstelling toch enigszins te beperken. Deze nieuwe verordening is alleen maar ‘lekker gemakkelijk’.

Reactie toevoegen

U bent hier