h

Bewoners Merelstraat boeken succes!

15 januari 2015

Bewoners Merelstraat boeken succes!

Foto: SP

Op de gisteren door de SP georganiseerde bijeenkomst in het Kulturhus voor bewoners van de Vogelbuurt en het Blauwgras bleek dat de klachten in de Vogelbuurt zich concentreren in de Merelstraat. De bewoners kampen met slechte isolatie en als gevolg daarvan met tocht en vocht en hoge stookkosten. In de woningen zijn veelal nog zachtboard plafonds aanwezig en er bevindt zich asbest op zolder. In een jong gezin gaan de kinderen zelfs met handschoenen naar bed. Er was ook nieuws: op de dag van de aangekondigde bijeenkomst kregen de huurders in de Merelstraat een brief in de bus waarin Woonbeheer groot onderhoud in 2018 groot onderhoud aankondigt. Dit kon volgens hen geen toeval zijn!

Vijf jaar geleden was voor het laatst iets vernomen van Woonbeheer. Nu kondigt de woningcorporatie aan dat de daken vervangen worden en keukens, badkamers en wc's vernieuwd. Ook komt er HR++ glas. Maar nog drie jaar wachten dus op hoogst noodzakelijk groot onderhoud. De bewoners komen op 18 februari samen met de SP opnieuw bijeen om de kwestie te bespreken.

Blauwgras
In de wijk StroomEsch (o.a. Blauwgras) kampen bewoners van senioren woningen met vergelijkbare probleem, als de bewoners in de Vogelbuurt. Zij hebben in het geheel nog geen uitzicht wanneer hun klachten door de woningcorporatie aangepakt zullen worden. De SP gaat ook in deze wijk middels een enquête onderzoeken wat de problemen van de bewoners zijn. De uitkomsten hiervan zullen op 25 februari met de bewoners besproken worden. Dan zal ook worden nagegaan op welke wijze de woonsituatie onder de aandacht van Woonbeheer gebracht kan worden. De SP doet een oproep aan bewoners van soortgelijke seniorenwoningen, die last hebben van vocht en tocht door slechte isolatie, zich te melden: sp.borne@gmail.com of 06-47193333

 

Reactie toevoegen

U bent hier