h

Comité seniorenwoningen StroomEsch gaat klachten inventariseren

30 april 2015

Comité seniorenwoningen StroomEsch gaat klachten inventariseren

Foto: SP

Een twintigtal bewoners van seniorenwoningen aan het Blauwgras, Parelgras en Vedergras in de StroomEsch hebben gisteravond gehoor gegeven aan een uitnodiging van de SP om hun woonsituatie te bespreken. Bij de bijeenkomst in de Gemeenschapsruimte in De Wanne was ook Simone Bovenhorst, consulente bij de Nederlandse Woonbond, aanwezig.  

Ondanks dat de vijftig woningen veel op elkaar lijken wat betreft grootte en indeling, blijken er toch aanzienlijke verschillen te bestaan. Bijvoorbeeld ten aanzien van de huurprijs. Dit hangt ook samen met het feit dat een deel van de woningen tot 2006 in handen was van de SGBB. In een aantal woningen is (deels) wel dubbel glas aangebracht, een elders zijn weer nieuwe keukenblokken geplaatst.
Uit een in februari door de SP gehouden enquête bleek dat van de 35 respondenten 85% aangaf dat de woningen gebreken vertonen. Als meest voorkomende klachten kwamen naar voren: slechte isolatie (warmteverlies in de winter en te heet in de zomer, tocht bij ramen en deuren), een te kleine en slecht geventileerde douche, te smalle deuren voor seniorenwoningen etc.
Een nieuwe bewoner had gehoord dat in 2016 groot onderhoud wordt gepleegd, bij de anderen was daarover niets bekend.
Er is een comité gevormd, waarin elke straat vertegenwoordigd is, die samen met de Nederlandse Woonbond precies gaat inventariseren wat er aan de woningen mankeert. Op 8 juni komt men weer bij elkaar. Na de inventarisatie zal contact worden opgenomen met Woonbeheer en een gesprek worden aangevraagd, waarbij de inventarisatie zal worden overhandigd en gevraagd zal worden wat de woningcorporatie (intussen Welbions geheten) met de woningen van plan is.

Reactie toevoegen

U bent hier