h

Bewoners van Bemmelstraat voelen zich gepasseerd

14 juni 2016

Bewoners van Bemmelstraat voelen zich gepasseerd

Foto: SP

Bewoners uit de Van Bemmelstraat hebben de SP fractie benaderd over de werkzaamheden die in hun omgeving zijn gestart m.b.t. het aanleggen van een ondergrondse waterberging. Zij zijn in een zeer laat stadium geïnformeerd over wat hen te wachten staat tijdens de werkzaamheden. Zij zijn niet gekend in onderzoeksresultaten betreffende grondwateronderzoek en asbest dat in de grond werd aangetroffen. De wensen van de buurt zoals meer parkeerplaatsen worden niet meegenomen, terwijl dat goed had gekund nu alles op de schop gaat. Zij vragen zich af waar zij de komende maanden hun auto kunnen parkeren. SP fractievoorzitter Tom Verreussel heeft aan de wethouder hierover de volgende vragen gesteld.

1. Waarom zo laat aangekondigd dat er in de omgeving ingrijpende werkzaamheden gaan plaatsvinden.
2. Waarom zijn de resultaten van het grondwateronderzoek niet meegedeeld aan de bewoners
3. Is de waterberging een garantie voor einde wateroverlast?
4. Is er kans op lawaai of stankoverlast?
5. Waarom wordt het regenwater van de woningen en schuren niet ontkoppelt; nu blijft de afwatering op de tuinen, waardoor nog steeds wateroverlast
6. Waarom zijn bewoners niet geïnformeerd over mate van asbestverontreiniging van de grond van het speelveldje? Hebben de kinderen risico gelopen?
7. Is het niet mogelijk het toekomstige speelveldje te voorzien van speeltoestellen juist in deze kinderrijke buurt?
8. Gebeurt de afvoer van de  grond wel op een veilige manier?
9. Bewoners hebben al eerder aangegeven wel een deel van hun tuin te willen missen t.b.v.  parkeerplekken. Nu wordt de straat aangepast om een roostergoot aan te leggen. Had dit niet gecombineerd kunnen worden met het aanleggen van parkeerplaatsen?
10. Er is al gebrek aan parkeerruimte. Waar moeten deze zomer tijdens de werkzaamheden de auto's geparkeerd worden?
11. Hadden de bewoners niet eerder en zorgvuldiger bij de gang van zaken betrokken moeten worden? Kan de wethouder niet op zeer korte termijn een overleg met de bewoners organiseren?

 

Reactie toevoegen

U bent hier