h

SP en Merelstraat richten bewonersvereniging voor Vogelbuurt op

26 februari 2015

SP en Merelstraat richten bewonersvereniging voor Vogelbuurt op

Foto: SP

Tijdens een bijeenkomst gisteren in het Kulturhus hebben de bewoners van de Merelstraat besloten met de hulp van de SP een bewonersvereniging op te richten. Er hebben zich al vrijwilligers aangemeld voor het bestuur. Uit een enquête van de SP bleek dat de isolatie van de woningen ernstig tekort schiet,  er is asbest op de zolder gebruikt is, de plafonds vaak nog van board zijn en schimmels in huis voorkomen als gevolg van de vochtigheid in de woning. Woonbeheer bood daarop aan in 2018 groot onderhoud te plegen op de woning. Dit betekent dat men nog 3 jaar moet wachten op verbeteringen. Een onacceptabele situatie. In de huidige situatie bespreekt Woonbeheer de  gebreken met de bewoners individueel. Zij moeten het gesprek aan met een persoon, die deskundiger is dan zij. En deze persoon heeft een ander belang dan alleen het belang van de bewoners.

Wettelijk is vastgelegd dat wanneer men in een wijk een vereniging weet op te richten van bewoners van minimaal 25 woningen, de woningcorporatie verplicht is om het gesprek met de vereniging aan te gaan en niet meer individueel. Tevens is het dan mogelijk om lid te worden van de Woonbond. De Woonbond heeft bouwdeskundigen in dienst, die ondersteuning geven aan de bewoners bij de besprekingen met de woningcorporatie.
Het gaat in de Merelstraat om 16 woningen, kortom we komen een negental woningen tekort om een vereniging op te kunnen richten. Middels een flyer worden bewoners uit andere straten in de Vogelbuurt opgeroepen ook lid te worden van de bewonersvereniging, waarbij we enerzijds een appèl doen op de solidariteit, opdat de bewoners van de Merelstraat die deskundige ondersteuning krijgen, terwijl anderzijds uit de enquête bleek dat ook in andere straten bewoners kampen met klachten over de woning.  Op donderdag 26 februari gaan SP en bewoners van de Merelstraat langs bij de overige bewoners van de Vogelbuurt.

Reactie toevoegen

U bent hier