h

Bewoners seniorenwoningen: ‘Waarom geen onkostenvergoeding?’

20 augustus 2016

Bewoners seniorenwoningen: ‘Waarom geen onkostenvergoeding?’

Foto: SP

In 2015 hebben bewoners van seniorenwoningen aan het Parelgras, Vedergras en Blauwgras samen met de SP en de Woonbond gepleit voor verbeteringen aan hun woningen, vooral op het gebied van isolatie. Welbions is hierin meegegaan en zeer binnenkort wordt groot onderhoud uitgevoerd, dat – niet te vermijden – overlast en schade in de woningen veroorzaakt. Het Bornse Woonbeheer  kende, toen ze nog zelfstandig waren, in vergelijkbare gevallen  een vergoeding voor schade toe. Welbions zegt hiermee gestopt te zijn vanwege te hoge kosten. Een van de bewoonster heeft daarop een gesprek aangevraagd met Welbions.

Afgelopen dinsdag heeft ten huize van Mevr. ten Hove in het bijzijn van een aantal buren en Ans van Duuren (SP-gemeenteraadslid) een gesprek plaatsgevonden met een vertegenwoordiger van Welbions. Deze laatste schrok van het aantal mensen dat aanwezig was, maar kwam niets anders doen dan het standpunt van Welbions bevestigen. Daarop werd gezamenlijk een brief opgesteld gericht aan de directie van Welbions. Deze week verzamelt Mevrouw ten Hove handtekeningen in de buurt die de brief moeten ondersteunen

Reactie toevoegen

U bent hier