h

Zenderen zucht ...

18 mei 2017

Zenderen zucht ...

Foto: SP

Het is een zucht van gelatenheid. Telkens weer worden er besluiten genomen waar Zenderen niets aan heeft of die zelfs ongunstig zijn  voor Zenderen. Neem de Verbindingsweg die wordt aangelegd in Borne en die het drukke verkeer in Zenderen zal doen toenemen. Neem de garantstelling van een half miljoen van de gemeente Borne bij de aanleg van een golfbaan bij Zenderen. Hoeveel Zendernaren zouden hier golfen. Een veel lager bedrag om het bestuur van de multifunctionele accomodatie Sindron wat tijd te gunnen om quite te kunnen draaien zit er niet in. En dan is er nog de mestvergister die Twence wil bouwen aan de rand van Zenderen.

Wat betreft het protest tegen de mestvergister heeft Zenderen B&W van Borne en het grootste deel van de gemeenteraad aan haar zijde. Aangaande het gulle gebaar naar het deel der natie dat graag golft, mogen gemeenteraadsleden die hier in 2013 voor stemden zich duchtig achter de oren krabben. Zenderen baalt vooral over het niet oplossen van de verkeersproblematiek. Tijdens een speciale avond deze week werden de gemeentelijke plannen gepresenteerd. Er was uitgebreid onderzoek verricht, dat uiteindelijk resulteerde in het advies om de klaar-overs te instrueren de schoolkinderen alleen te laten oversteken wanneer het stoplicht op rood staat.
Er is maar één echte oplossing: een weg om de bebouwde kom van Zenderen aanleggen. De Dorpsraad pleit voor een oostelijke variant die vanaf de Albergerweg tot aan de geplande verbindingsweg zou moeten lopen. Maar aan deze keuze zijn nadelen verbonden. Ten eerste financiële, de gemeente Borne zal voor de kosten moeten opdraaien, terwijl de reservekas al bijna leeg is vanwege de verbindingsweg. Bovendien gaat het om een nieuw plan dat indien goedgekeurd, nog een lange weg van studies, plannen en rapportages te gaan heeft. Dat duurt veel langer dan wanneer gekozen wordt voor de 5b variant, die ook om Zenderen heen gelegd wordt en waarvoor de plannen klaarliggen en die bovendien in een aantal visies van onder meer de regio Twente en de provincie Overijssel is opgenomen. Vanwege het grote commitment is er ook veel meer steun van externe partijen te verwachten. Het standpunt van de SP is: leg de 5b variant aan in plaats van de verbindingsweg. In ieder geval moet er een oplossing komen voor Zenderen.

Reactie toevoegen

U bent hier