h

Fatale blunder coalitie: wel een weg, geen geld meer in kas

30 september 2015

Fatale blunder coalitie: wel een weg, geen geld meer in kas

Foto: SP

Wie A zegt moet ook B zeggen. Dat was tijdens de algemene beschouwingen over de Meerjarenbegroting het voornaamste argument van coalitiepartijen CDA, GB90 en Borne-Nu om akkoord te gaan met de financiering van de gemeentelijke verbindingsweg. De gemeenteraad had nu eenmaal de Totaalvisie aangenomen, waarin de verbindingsweg de eerste ‘stapsteen’ vormt. Voortschrijdend inzicht ten aanzien van het relatief geringe belang van de weg, het extreem hoge prijskaartje voor de Bornse burger en tal van andere argumenten en alternatieven door de oppositie aangedragen, konden het coalitieblok niet op andere gedachten brengen. Ans van Duuren (SP) tijdens het debat: ‘Voor de gemeentelijke verbindingsweg zal vast nog een toepasselijke naam bedacht worden. Wij hebben al een naam voor deze nieuwe weg langs de Molenkamp. De Molensteen lijkt ons een heel toepasselijke naam’.

En: ‘Borne staat van de 25 Overijsselse gemeenten op de vierde plek wat betreft de hoogte van de OZB. Gaan wij voor de eerste plaats? De SP vindt het onbegrijpelijk dat de coalitiepartijen een historische vergissing begaan. Zelden is de uitdrukking ‘Beter ten halve gekeerd’ meer van toepassing geweest. In de toekomst dient zich een nieuw spreekwoord aan: ‘Berouw komt na de zonde’. Onbegrijpelijk dat naast een OZB-verhoging de gehele pot Beleidsreserve wordt leeggehaald. Er is geen geld meer voor het Sociale Domein, handhaven van het zwembad, het op peil houden van het armoedebeleid en niet voor nieuwe uitgaven en onderwerpen die zich de komende jaren zeker zullen aandienen. De Bornse bevolking neemt dit de collegepartijen niet in dank af. Gelukkig voor hen zijn er pas in 2018 weer verkiezingen’.  

Reactie toevoegen

U bent hier