h

Oproep SP: zie af van dure verbindingsweg!

5 juni 2015

Oproep SP: zie af van dure verbindingsweg!

Foto: SP

Eind 2014 werd raadsbreed de Totaalvisie omarmd, een plan ten aanzien van (rand)wegen en tunnels met het doel de bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid in Borne te bevorderen. Op zich een prachtig plan, alleen erg duur en de meeste Bornenaren zullen de uiteindelijke voltooiing van het plan niet meer meemaken. De eerste stap tot verwezenlijking van de Totaalvisie zou moeten zijn het aanleggen van een nieuwe randweg langs de Molenkamp, de z.g Verbindingsweg met tunnel onder het spoor. Om hiervoor extra miljoenen binnen te slepen, hebben alle partijen hiermee ingestemd. Nu blijkt dat deze externe miljoenen er niet komen en de Bornse gemeenschap het geld zelf moet ophoesten, huldigt de SP het standpunt ‘beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald’. 

Om de weg te financieren moet de OZB-belasting structureel omhoog en moet Borne diep in de reserves tasten. De SP vindt dit onverantwoord en heeft de fracties voorgesteld middels een motie af te zien van de verbindingsweg en te focussen op een onderdoorgang in de Azelosestraat of Bornebroeksestraat. De 5b variant om Zenderen heen zou dit dorp ontlasten en is een oplossing die ook door externe partijen (o.a. de provincie) ondersteund wordt en dus mogelijk subsidie oplevert.
De verbindingsweg biedt veel te weinig voordelen om zo’n grote greep in de kas van de gemeente en die van de burger te rechtvaardigen.  De inwoners van NoordOost Twente krijgen met de weg een snelle verbinding met de A1/A35. Slechts een klein deel van de Bornse bevolking profiteert mede van de weg. Voor Zenderen ligt er alleen maar meer overlast in het verschiet.
Alleen SP en PvdA stemden tegen het besluit over de planologische haalbaarheid van de realisatie van de Verbindingsweg inclusief krediet. Hoe de weg gefinancierd wordt komt in het najaar aan de orde bij de begrotingsbehandeling. Andere partijen zijn tegen een verhoging van de OZB en dus voor het opmaken van reserves, waarmee tevens het geld voor volgende stappen in de Totaalvisie in rook opgaat. We krijgen een weg die de veiligheid rond het spoor niet verbetert en waar de Bornse bevolking weinig mee opschiet. Tel uit je winst! De kater komt later: meer bezuinigen, toch de OZB omhoog. Hadden we maar……

Reactie toevoegen

U bent hier