h

Nieuws van de afdeling

30 september 2021

Besluit over AZC is dieptepunt in Bornse democratie

Foto: SP

Het Bornse college reageerde positief op het verzoek van het ministerie om het voormalige AZC weer open te stellen om gedurende een jaar Afghaanse vluchtelingen op te vangen. Toch speelde het college de vraag door naar de gemeenteraad. Deze zou op 28 september een besluit moeten nemen. Na een Politiek Beraad waarin insprekers, zijnde omwonenden van het voormalige AZC, duidelijke taal spraken en hun ongenoegen uitten over schending van afspraken, volgde een raadsvergadering waar de verschillende fracties hun standpunten naar konden voren brengen. Voordat een woord gesproken was kwam het CDA namens de coalitie met het voorstel het punt van de agenda te halen. Daarmee werd het college opgeroepen afwijzend te reageren op het verzoek van de minister en werd een debat voorkomen. Een dieptepunt in de democratie. Geschrokken door de felle reacties van de oppositie werd het voorstel weer ingetrokken en konden de partijen hun zegje doen. Hieronder (een deel van) het betoog van SP-fractievoorzitter Mieke Visser.

Lees verder
18 juli 2021

Muur van steun voor de ouders van het toeslagenschandaal

Foto: SP

Gisteren stond onze afdeling op het Rheineplein met de actie ‘Muur van Steun’. Met deze actie hebben we opnieuw aandacht besteed aan de slachtoffers van de toeslagenaffaire. Op borden konden voorbijgangers op het Rheineplein een hartekreet achterlaten, waarmee ze symbolisch achter de gedupeerde ouders staan. We laten hiermee zien dat we de ouders nog niet vergeten zijn. Zie ook de website Borne Boeit.

Lees verder
7 juli 2021

Betoog SP fractie over Kaderbrief 2022-2025

Wat is een kaderbrief? De gemeentebegroting is het document waarin de voorgenomen gemeentelijke uitgaven en inkomsten bij elkaar worden gebracht. De kaderbrief geeft een eerste schets voor begroting. In haar betoog neemt SP fractievoorzitter Mieke Visser de 5 maatschappelijke opgaven uit de notitie “Koersen op de samenleving” van het Sociaal Cultureel Planbureau als leidraad. De SP fractie denkt dat deze opgaven ook voor Borne de kaders kunnen zijn voor de komende jaren.

Lees verder
27 mei 2021

Reactie SP op de Energievisie Borne

Foto: SP

Fractievoorzitter Mieke Visser eindigde haar betoog met de woorden: ‘Stroom, gas, water zijn zogenoemde nutsvoorzieningen en vormen een basisbehoefte in onze samenleving. De SP is daarom van mening dat de overheid samen met inwoners een duidelijke en bepalende rol moet blijven vervullen in de energietransitie. Daarom hechten wij aan aanscherping van lokaal eigendom, zoals ook neergelegd in de motie van 20 april jl. Het gaat niet alleen om geld, maar ook om zeggenschap.’ Lees hieronder het gehele betoog over de Energievisie van Borne.

Lees verder
22 april 2021

Drie SP moties aangenomen in de raad

In de raadsvergadering van 20 april zijn drie SP moties aangenomen. Twee moties bij het ontwerp van de Regionale EnergieStrategie Twente. De eerste motie roept op tot samenwerking van de Twentse gemeenten bij de plaatsing van windmolens, zodat het Twentse landschap niet wordt verrommeld doordat gemeenten afzonderlijk zoekgebieden gaan gebruiken. Vorig jaar heeft de raad al opgeroepen om zo veel mogelijk bestaande infrastructuur te gebruiken voor het plaatsen van windmolens. De SP heeft daar nu industriegebieden aan toegevoegd.

Lees verder
21 april 2021

Geen geld voor cultuurbeleid in Borne

Foto: SP

De SP fractie diende dinsdag 20 april een motie in bij het raadsvoorstel Huis van Borne. De SP riep het college op eerst eens eindelijk de cultuuragenda af te ronden en cultuurbeleid te maken, voordat de raad gaat besluiten over de samenvoeging van gemeentehuis en Kulturhus. De SP heeft de wethouder al sinds januari 2019 herhaaldelijk herinnerd aan dit actiepunt, maar de wethouder wilde het niet oppakken. Dinsdag was ineens de reactie dat er geen geld is voor het maken van cultuurbeleid. Hoezo? Geen geld? Het college wil vijf grote ambities vervullen, maar heeft geen geld over voor kunst- en cultuurbeleid.

Lees verder

Pagina's

U bent hier