h

Nieuws van de afdeling

27 mei 2021

Reactie SP op de Energievisie Borne

Foto: SP

Fractievoorzitter Mieke Visser eindigde haar betoog met de woorden: ‘Stroom, gas, water zijn zogenoemde nutsvoorzieningen en vormen een basisbehoefte in onze samenleving. De SP is daarom van mening dat de overheid samen met inwoners een duidelijke en bepalende rol moet blijven vervullen in de energietransitie. Daarom hechten wij aan aanscherping van lokaal eigendom, zoals ook neergelegd in de motie van 20 april jl. Het gaat niet alleen om geld, maar ook om zeggenschap.’ Lees hieronder het gehele betoog over de Energievisie van Borne.

Lees verder
22 april 2021

Drie SP moties aangenomen in de raad

In de raadsvergadering van 20 april zijn drie SP moties aangenomen. Twee moties bij het ontwerp van de Regionale EnergieStrategie Twente. De eerste motie roept op tot samenwerking van de Twentse gemeenten bij de plaatsing van windmolens, zodat het Twentse landschap niet wordt verrommeld doordat gemeenten afzonderlijk zoekgebieden gaan gebruiken. Vorig jaar heeft de raad al opgeroepen om zo veel mogelijk bestaande infrastructuur te gebruiken voor het plaatsen van windmolens. De SP heeft daar nu industriegebieden aan toegevoegd.

Lees verder
21 april 2021

Geen geld voor cultuurbeleid in Borne

Foto: SP

De SP fractie diende dinsdag 20 april een motie in bij het raadsvoorstel Huis van Borne. De SP riep het college op eerst eens eindelijk de cultuuragenda af te ronden en cultuurbeleid te maken, voordat de raad gaat besluiten over de samenvoeging van gemeentehuis en Kulturhus. De SP heeft de wethouder al sinds januari 2019 herhaaldelijk herinnerd aan dit actiepunt, maar de wethouder wilde het niet oppakken. Dinsdag was ineens de reactie dat er geen geld is voor het maken van cultuurbeleid. Hoezo? Geen geld? Het college wil vijf grote ambities vervullen, maar heeft geen geld over voor kunst- en cultuurbeleid.

Lees verder
22 maart 2021

Verkiezingsuitslag Tweede Kamerverkiezingen

Foto: SP

In de peilingen, voor wat ze waard waren, leek de SP toch enigszins in de lift te zitten. Twaalf, in ieder geval elf zetels, leek mogelijk. Uiteindelijk hebben de drie linkse partijen naar alle kanten toe stemmen verloren. Aan D66 en aan populistisch rechts om de voornaamste te noemen. De SP gaat van 14 naar 9 zetels in de Tweede Kamer. Dat is een verlies van 5 zetels en dat doet pijn. We zullen moeten proberen te achterhalen waar het verlies vandaan komt. Intussen geven we niet op. Wij zullen doorgaan! Als we kijken naar de uitslag in Borne

Lees verder
12 maart 2021

Ans van Duuren overleden

Foto: SP

Ons bereikte het trieste bericht dat Ans van Duuren in de avond van 10 maart 2020 is overleden. Ze is 70 jaar geworden. Ans was al geruime tijd ernstig ziek.
We herinneren ons haar als iemand die betrokken was bij wat er gebeurde in de samenleving. Jarenlang was ze coördinator voor collectes. Toen ze lid werd van de SP werd ze meteen actief. Ze was bestuurslid, liep mee als we enquêtes in de buurt hielden en was gemeenteraadslid van 2014-2018. Als raadslid voerde ze met name het woord op het sociaal domein (WMO, Participatiewet etc.), waarbij ze steeds weer aandacht vroeg voor meer maatwerk in de thuiszorg. Na haar raadslidmaatschap draaide ze nog mee in de steunfractie, tot haar ziekte dit niet meer mogelijk maakte. Desondanks bleef ze de politiek, lokaal en landelijk, volgen en de fractie regelmatig voorzien van interessante feiten en berichten.
We zullen Ans missen. Onze gedachten gaan uit naar haar kinderen en kleinkinderen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier