h

Nieuws uit 2020

19 november 2020

Deel uw recente ervaringen met de WMO

De gemeente Borne kampt net als vele andere gemeenten met grote financiële tekorten bij hulp en ondersteuning via de WMO en Jeugdzorg aan inwoners van onze gemeente. Daarom is besloten om nog beter te kijken welke hulp en ondersteuning echt nodig is bij de omstandigheden van de persoon die de aanvraag heeft gedaan. Zo hoopt de gemeente geld te kunnen besparen. Maar hoe werkt dat in de praktijk? Wij hebben in korte tijd twee meldingen gekregen waarbij het niet goed ging. Zijn dit uitzonderingen, of gaat er meer fout? Dat wil de SP graag weten. Daarom vragen wij iedereen die recent hulp of ondersteuning heeft aangevraagd, of te maken heeft gehad met veranderingen in de hulp of ondersteuning, om hun ervaringen met ons te delen. Dat kan via het SP secretariaat: sp.borne@gmail.com of met de fractie: 0629250745.

Lees verder
12 november 2020

SP stemt tegen meerjarenbegroting

SP fractievoorzitter Mieke Visser kon deze week niet voor de meerjarenbegroting 2021-2014 stemmen. Volgens haar was het in 2019 al zichtbaar dat er geen ruimte was voor invulling van de ambities uit het raads- en collegeakkoord. Maar toch is het besluit voor de aankoop AZC gehandhaafd en met het plan voor de huisvesting gemeentehuis zijn ze samen als nieuwe ambities toegevoegd. Tegelijkertijd wordt voor 4 jaar, dus over deze raadsperiode heen, de ruimte voor nieuw beleid geschrapt. Ons advies toch wat ruimte te houden, haalde het niet. Er is geen ruimte voor nieuw beleid. Zijn nieuwe ambities geen nieuw beleid? En, wat doet de uitvoering van de ambities met onze netto schuldquote? Dit zijn allemaal zaken waarom de SP fractie van mening is dat de begroting, zoals deze nu voorligt, te veel gaten bevat om deze als een politiek volwaardig instrument te kunnen vaststellen. Het is denkbaar dat de uitkomsten van de bespreking van de ambities zullen leiden tot een bijstelling van de begroting.

Lees verder
7 oktober 2020

Motie over mensen met een handicap aangenomen

Samen met GroenLinks/PvdA heeft de SP een motie ingediend om binnen het gemeentelijk beleid te voldoen aan het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een handicap, waarin is benoemd dat deze groep rechten heeft op het gebied scholing, wonen, vrije tijd, welzijn, vervoer en communicatie en waarin een gelijkwaardige behandeling en bejegening als mensen zonder handicap is vastgelegd. 

Lees verder
3 oktober 2020

SP over Regionale Energiestrategie (RES)

Foto: SP

Op 29 september gaf de gemeenteraad haar opinie over het beleidsstuk concept-RES Twente en over de bijdrage die het college van Borne wil bieden m.b.t. de regionale opgave op het gebied van het opwekken van duurzame energie.
T.a.v. de concept RES gaf de SP aan vooral in te zetten op energiebesparing. Bespaarde energie hoef je immers niet op te wekken. 

Lees verder
1 september 2020

Ga op zaterdag 5 september om 14.00 uur naar meerdanapplaus.nl

Foto: SP

Van 14.00 uur tot 15.00 uur kun je op deze website online kijken naar een programma dat wordt uitgevoerd op het Malieveld in Den Haag. Het aantal kijkers wordt geteld. Zo vindt er een unieke online manifestatie plaats met zoveel mogelijk ‘demonstranten’, die thuis achter hun pc of tablet solidariteit met verplegenden en verzorgenden betonen.
Heb je de petitie nog niet ondertekend, ga dan naar https://doemee.sp.nl/zorg

Lees verder

Pagina's

U bent hier