h

Kan Borne nog wel zelfstandig blijven?

1 oktober 2020

Kan Borne nog wel zelfstandig blijven?

Foto: SP

De gemeente Borne verkeert financieel in zwaar weer. In verschillende sessies is besproken welke maatregelen nodig zijn om uit de rode cijfers te komen. In een kaderbrief heeft het college haar visie gegeven op het te voeren beleid op korte en (middel)lange termijn. Over vijf grote projecten moeten besluiten worden genomen: 

Verbindingsweg, Sportpark ’t Wooldrik, Onderwijshuisvesting, Huisvesting gemeentehuis, Voormalig AZC. De SP-fractie had sterke kritiek op het feit dat het zover heeft kunnen komen. Twee jaar geleden nog maar keek het college zeer optimistisch naar de toekomst en nu zitten we met een tekort van 7,5 miljoen euro. Een belangrijke oorzaak is de overschrijding in het Sociale Domein met name op het gebied van WMO en jeugdzorg. De wethouder heeft dit teveel laten gebeuren en legt de schuld deels bij zijn ambtenaren, terwijl hij zelf verantwoordelijk is. De SP hekelde de financiële trucjes waarmee de lopende begroting sluitend is gemaakt en waarschuwt voor een financieel debacle mogelijk al volgend jaar. Fractievoorzitter  Mieke Visser (foto): ‘De vraag is niet of we een zelfstandige gemeente willen blijven maar of we zelfstandig kunnen blijven. Pas eind november en in december komen er nadere cijfers over de vijf genoemde projecten.

Reactie toevoegen

U bent hier