h

Nieuws uit 2012

4 november 2012

Vervolg enquête Van Bemmelstraat en omgeving

Huur enquete
Als vervolg op de inventarisatie van klachten van bewoners ten aanzien van hun woningen en na een gesprek dat de SP had met Woonbeheer heeft de SP in Borne onderstaande brief uitgedeeld in de Van Bemmelstraat en omgeving.

Lees verder
18 oktober 2012

Cijfers geluidsonderzoek spoor Borne zorgwekkend

De gemeente Borne noemt de eerste analyse van de geluidsmetingen langs het spoor in Borne zorgwekkend. De huidige geluidswerende maatregelen blijken onvoldoende te zijn om een toename van het spoorgoederenvervoer op te vangen.

Lees verder
24 september 2012

Uitslag Tweede Kamerverkiezingen in Borne

Verkiezingsavond SP emile roemer
In Borne stemde 10,4% van de opgekomen kiezers op de SP, dat is 1 procent minder dan in 2010. Verdeeld over de stemdistricten is de uitslag als volgt:

Lees verder
8 augustus 2012

Onderhoud woningen omgeving Van Bemmelstraat

van bemmelstraat borne

Naar aanleiding van een brief van een bewoner en andere signalen heeft de SP in Borne onderzoek gedaan naar eventuele klachten over onderhoud aan de woningen aan de Van Bemmelstraat, Woolderweg en Kaufmannstraat.

Lees verder
16 juli 2012

’t Zit scheef!

scheefwonen
Scheefwonen? Nee, ’t zit scheef in de Tweede Kamer. Het hoog-opgeleide en/of welvarende deel van de Nederlanders gaat altijd stemmen. Rekent u zichzelf niet tot die groep: ga dan ook stemmen! Laat u de kaas niet van het brood eten. De thuisblijvers zorgen ervoor dat bepaalde groepen in de bevolking extra zetels hebben in de Tweede Kamer, omdat anderen ‘hun’ zetels niet opeisen.
Ook in Borne is er een duidelijke relatie tussen hoge opkomst en veel VVD en CDA stemmen (b.v. Bornsche Maten), terwijl de PvdA en SP stemmers vooral in de wijken met lagere opkomst wonen (b.v. westelijk van het spoor).

Lees verder
12 juli 2012

Vragen SP aan gedeputeerde over kleigaten

Asbestlint
Eind juni heeft SP-fractielid Sybren Gerlofsma de kwestie van de kleigaten aan de Steenbakkersweg in de commissie Milieu en Energie van de Provinciale Staten onder de aandacht gebracht. Gedeputeerde Ineke Bakker zei nog geen signalen uit Borne te hebben ontvangen, maar heeft toegezegd een komend verzoek serieus te gaan bekijken.

Lees verder

Pagina's

U bent hier