h

Nieuws uit 2023

22 september 2023

Lilian komt naar Twente

Foto: SP

Op vrijdag 6 oktober om 20.00 uur (inloop 19.30) komt Lilian Marijnissen naar Metropool (Industrieplein 10) in Hengelo om in deze politiek bijzondere tijden in gesprek te gaan met acteur en schrijver Dragan Bakema over haar boek “De winst van eerlijk delen”. Met muziek van Laura van Kaam (bekend van The Voice Kids).
Gratis toegang. Wil je erbij zijn? Meld je hier aan.

Lees verder
3 september 2023

GA MEE NAAR HET PRINSJESDAGPROTEST OP 17 SEPTEMBER

Foto: SP

Op de zondag voor Prinsjesdag komen wij op voor Nederland. Want het is tijd voor verandering! Onze samenleving en voorzieningen zijn door de politiek van Rutte jarenlang afgebroken. Het is genoeg geweest. Nederland kan zoveel beter als we opkomen voor onszelf en elkaar. Voor onze zorg, natuur en volkshuisvesting. Daarom komen we op 17 september op voor Nederland! Samen laten we zien dat het anders kan en dat het anders moet!

Lees verder
16 augustus 2023

Marktwerking bij huishoudelijke hulp werkt niet

De wethouder wilde bij de recente aanbesteding (terecht) het aantal aanbieders van huishoudelijke hulp verminderen. Hij koos voor vijf aanbieders. Laat nu net Thuisgenoten BTK, de verreweg grootste aanbieder met 665 cliënten in Borne, als zesde uit de bus komen en dus buiten de boot vallen. Twee van de eerste vijf blijken trouwens actief te zijn in een ander deel van Nederland. En zo als altijd gaat de carrousel weer van start waarbij medewerkers van werkgever moeten wisselen. De medewerkers van Thuisgenoten BTK willen dat niet en de inwoners die het betreft zijn bang een vertrouwd gezicht kwijt te raken.
Het kan anders.

Lees verder
11 juli 2023

SP over nieuwe sportaccomodatie het Wooldrik

Foto: Gemeente Borne / Tubantia

Dit voorjaar ging de stekker uit een ambitieus plan voor een vernieuwde sportaccomodatie in combinatie met een nieuwe school. Oorzaak: de kosten liepen uit de hand en de integratie van de gebouwen qua technische installaties gaf problemen.
Het architectenbureau Slangen en Koens presenteerde vervolgens een fraai nieuw ontwerp (nu zonder school) met een centraal plein waar de ingangen van de gebouwen aan gelegen zijn en dat voor verbinding tussen de gebouwen zorgt, met duidelijke zichtlijnen en zonder dissonanten in de vorm van de oudere sporthal. Er zijn nu al vraagtekens of de nieuw te bouwen sporthal de gewenste capaciteit kan leveren.

Lees verder
2 juni 2023

SP over de nieuwe woonvisie gemeente Borne

Foto: SP

De SP is landelijk en lokaal al jaren van mening dat de markt niet de plaats moet zijn waar over woningbouw wordt beslist, maar woningbouw als volkshuisvesting een primaire beleidstaak is voor de overheden in samenwerking met woningbouwcorporaties en particuliere partijen. Inmiddels staat de SP landelijk niet meer alleen in deze opvatting. Voor wat betreft de grote nieuwbouwprojecten in de Bornsche Maten is destijds vanwege risicovermindering gekozen voor bindende afspraken met projectontwikkelaars annex bouwbedrijven. Het neveneffect is geweest dat de woningcorporatie gaandeweg slechts mondjesmaat de mogelijkheid kreeg voor sociale woningbouw. We hebben dit als SP-fractie in deze raad veelvuldig aan de orde gesteld. 

Lees verder
14 mei 2023

Teken de petitie tegen grondwateronttrekking uit de Twentse bodem!

Foto: SP

Op 11 mei vond er in het Hengelose stadhuis een hoorzitting plaats, georganiseerd door de provincie Overijssel, over hun voornemen om NX Filtration een vergunning te verlenen om heel veel water te onttrekken uit de Twentse bodem. Het beursgenoteerde bedrijf wil zich in Hengelo Zuid vestigen en is al begonnen met de bouw van hun fabriek voor waterfilters omdat de gemeente al een bouwvergunning heeft afgegeven. Tijdens de hoorzitting werden veel kritische en ook verontwaardigde reacties gegeven op dit onzalige plan. Vincent Mulder gaf namens de SP zijn zienswijze. Ga naar de website van SP Hengelo voor de zienswijze en om de petitie te ondertekenen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier