h

Nieuws uit 2023

26 april 2023

SP Borne over flexwonen

Foto: borneboeit.nl

De SP onderkent de noodzaak in Borne voor versnelde woningbouw, in het bijzonder voor kleine 1-2 persoons huishoudens, zowel voor woningzoekenden onder onze eigen inwoners (jongeren die gedongen thuis blijven wonen, gescheiden partners e.a.) als voor statushouders. De SP is ervoor deze woningen zoveel mogelijk te spreiden over de wijken.
De SP is voor kwalitatief hoogwaardige en aantrekkelijke woningen die passen in iedere wijk en de kerkdorpen, met een betaalbare huurprijs ook voor kleine huishoudens met één inkomen. De woningen kunnen gebouwd worden op nieuwbouwlocaties; inbreidingslocaties, overgangsgebieden tussen wonen en bedrijfs- of dienstenlocaties. Daarnaast kunnen ook bestaande gebouwen in aanmerking komen en particuliere gronden.

Lees verder
31 maart 2023

Scholen teleurgesteld over opschuiven datum

Foto: Borne Boeit / borneboeit.nl

Onlangs trok het college de stekker uit het project ’t Wooldrik. De realisatie van de combinatie sport en onderwijs op het te vernieuwen sportpark moet om financiële redenen een pas op de plaats maken. Voor de Oldhofschool en de Jan Ligthartschool, die al 12 jaar wachten op een nieuw schoolgebouw onverteerbaar. De Stichting Brigantijn, waar de scholen onder vallen, wil nu z.s.m. bouwen op de plek van de huidige Jan Ligthartschool. De SP heeft in de raad voorgesteld direct een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen zodat er in 2025 een nieuwe school in gebruik kan worden genomen. Dat wordt nu in ieder geval pas in 2026, omdat een meerderheid van de raad pas tegen de zomer een besluit willen nemen na een onderzoek naar drie verschillende scenario’s. Dat honderden ouders en leerlingen tot twee keer toe bij het gemeentehuis hebben gedemonstreerd mocht niet baten.

Lees verder
2 maart 2023

SP brengt Essent weer in Overijsselse handen

Foto: Eduard van Scheltinga

Met het hijsen van de Overijsselse Essent-vlag heeft de SP het energiebedrijf symbolisch weer in publieke handen gebracht. In 2009 werden de aandelen van Essent verkocht door PvdA, VVD, CDA en ChristenUnie. “Mede door de verkoop van energiebedrijven zitten we nu met extreme energierekeningen. Buitenlandse energiebedrijven maken miljardenwinsten op onze energie, terwijl veel huishoudens de rekening niet meer kunnen betalen”, aldus SP-lijsttrekker in Overijssel, Herman Kalter.

Lees verder
19 februari 2023

Ga stemmen op 15 maart

Foto: SP

In buurten met hoge inkomens is de opkomst veel hoger dan in buurten met lage inkomens. Daardoor ontstaan scheve verhoudingen in de politiek. Laat je stem niet verloren gaan.
De provincie gaat over veel onderwerpen niet. Maat wel over infrastructuur, ruimtelijke ordening, woningbouw en openbaar vervoer.
Ben je een voorstander van minder markt en meer mens, van energie uit de markt, voor wonen uit de markt en voor openbaar vervoer uit de markt, stem dan SP!
Kijk hier voor het verkiezingsprogramma van de SP Overijssel.

Lees verder
27 januari 2023

Ga mee naar het volksprotest in Amsterdam op zaterdag 11 februari!

Foto: SP

Op 11 februari is het grote Volksprotest waarin we actie voeren voor het nationaliseren van onze energie! Vanuit Enschede en Hengelo rijden er bussen naar het Volksprotest op het Beursplein in Amsterdam. Wil je mee met de bus? Geef je op via de website van SP Hengelo.

Lees verder
16 januari 2023

SP-fractie stelt vragen over verkoop monumentale boerderij De Lemerij

Foto: Tubantia - Carlo ter Ellen

Niet alleen werd de grondprijs van twee kavels in een hoek van bedrijventerrein De Veldkamp met 4 ton verlaagd, maar ook de twee gebouwen die op die grond staan zijn in prijs verlaagd en wel heel drastisch. Ze kosten een eventuele koper 0 euro. Die gebouwen betreffen de boerderij De Lemerij, die op de Bornse monumentenlijst staat en een woonhuis. Het bijzondere is dat de grond van Hengelo is maar de boerderij De Lemerij, die een monumentenstatus heeft, aan Borne behoort. De SP heeft schriftelijk de volgende vragen aan het college gesteld:

Lees verder

Pagina's

U bent hier