h

SP-fractie stelt vragen over verkoop monumentale boerderij De Lemerij

16 januari 2023

SP-fractie stelt vragen over verkoop monumentale boerderij De Lemerij

Foto: Tubantia - Carlo ter Ellen

Niet alleen werd de grondprijs van twee kavels in een hoek van bedrijventerrein De Veldkamp met 4 ton verlaagd, maar ook de twee gebouwen die op die grond staan zijn in prijs verlaagd en wel heel drastisch. Ze kosten een eventuele koper 0 euro. Die gebouwen betreffen de boerderij De Lemerij, die op de Bornse monumentenlijst staat en een woonhuis. Het bijzondere is dat de grond van Hengelo is maar de boerderij De Lemerij, die een monumentenstatus heeft, aan Borne behoort. De SP heeft schriftelijk de volgende vragen aan het college gesteld:

1. Het bedrijventerrein wordt door Borne en Hengelo gezamenlijk ontwikkeld. Heeft de gemeente Borne het initiatief genomen om De Lemerij te verkopen?
2. Wat zijn de argumenten om De Lemerij voor 0 euro te verkopen en wat was de uitkomst van de  taxatie?
3. Hoe past de verkoop van De Lemerij in het beleid cultureel erfgoed van de gemeente Borne?
4. Is het mogelijk om van het stuk grond waarop De Lemerij is gelegen de bestemming bedrijventerrein af te halen? Of de vrijwel op de gemeentegrens gelegen grond rond De Lemerij terug te brengen op Borns grondgebied?

Reactie toevoegen

U bent hier