h

SP Borne over flexwonen

26 april 2023

SP Borne over flexwonen

Foto: borneboeit.nl

De SP onderkent de noodzaak in Borne voor versnelde woningbouw, in het bijzonder voor kleine 1-2 persoons huishoudens, zowel voor woningzoekenden onder onze eigen inwoners (jongeren die gedongen thuis blijven wonen, gescheiden partners e.a.) als voor statushouders. De SP is ervoor deze woningen zoveel mogelijk te spreiden over de wijken.
De SP is voor kwalitatief hoogwaardige en aantrekkelijke woningen die passen in iedere wijk en de kerkdorpen, met een betaalbare huurprijs ook voor kleine huishoudens met één inkomen. De woningen kunnen gebouwd worden op nieuwbouwlocaties; inbreidingslocaties, overgangsgebieden tussen wonen en bedrijfs- of dienstenlocaties. Daarnaast kunnen ook bestaande gebouwen in aanmerking komen en particuliere gronden.

Een visie vooraf met uitgangspunten en beschrijving van het participatie-traject, voordat de concrete planvorming in gang werd gezet zou problemen met omwonenden van aangewezen locaties deels voorkomen kunnen hebben. Omwonenden zouden dan ook een breder beeld hebben gehad hoe de locatie in hun wijk of dorp is ingepast in de visie en het beleid van onze gemeente.

Reactie toevoegen

U bent hier