h

Scholen teleurgesteld over opschuiven datum

31 maart 2023

Scholen teleurgesteld over opschuiven datum

Foto: Borne Boeit / borneboeit.nl

Onlangs trok het college de stekker uit het project ’t Wooldrik. De realisatie van de combinatie sport en onderwijs op het te vernieuwen sportpark moet om financiële redenen een pas op de plaats maken. Voor de Oldhofschool en de Jan Ligthartschool, die al 12 jaar wachten op een nieuw schoolgebouw onverteerbaar. De Stichting Brigantijn, waar de scholen onder vallen, wil nu z.s.m. bouwen op de plek van de huidige Jan Ligthartschool. De SP heeft in de raad voorgesteld direct een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen zodat er in 2025 een nieuwe school in gebruik kan worden genomen. Dat wordt nu in ieder geval pas in 2026, omdat een meerderheid van de raad pas tegen de zomer een besluit willen nemen na een onderzoek naar drie verschillende scenario’s. Dat honderden ouders en leerlingen tot twee keer toe bij het gemeentehuis hebben gedemonstreerd mocht niet baten.

Het betoog van fractievoorzitter Frans Schoon: ‘De insprekers hebben vorige week duidelijk laten blijken de uitdrukkelijke wens te hebben om een nieuwe school te bouwen op de huidige locatie van de Jan Ligthartschool. Ze werden daarbij ondersteund door een plein vol ouders en leerlingen.
Omwonenden hebben middels een brief aangegeven, dat zij de situatie zoals ze die al aantroffen toen ze er kwamen wonen, graag willen handhaven. Zij ondersteunen de wens van bestuur, leerkrachten, ouders en kinderen.
Directie en schoolbestuur geven aan dat ze de bouw graag in eigen hand willen nemen en dat ze daarbij ook nog – liefst een miljoen – goedkoper kunnen bouwen.
Denkrichting drie met nieuwbouw op locatie Jan Ligthartschool is volgens de SP de meest voor de hand liggende en biedt in onze ogen de volgende voordelen:
- we praten al jaren over burgerparticipatie. Hier hebben we een duidelijk geval van een grote wens die leeft onder een groot deel van betrokkenen.
- door de school door de Stichting Brigantijn te laten bouwen op de gewenste plek, hebben we een deel van het Wooldrik-probleem opgelost en kunnen college en raad zich volledig concentreren op het sportieve gedeelte. Er komt ook ruimte vrij bij ’t Wooldrik, hetgeen weer nieuwe mogelijkheden zou kunnen bieden.
- de combinatie sport-onderwijs werd door de gehele raad omarmd. Maar soms moet je voor een second-best oplossing kiezen als het niet anders kan. Bovendien ligt de locatie Jan Ligthart vlakbij ’t Wooldrik en is straks via de Bornerbroeksestraat, die als fietsstraat wordt ingericht, veilig te bereiken.

 

Reactie toevoegen

U bent hier