h

Onderhoud woningen omgeving Van Bemmelstraat

8 augustus 2012

Onderhoud woningen omgeving Van Bemmelstraat

van bemmelstraat borne

Naar aanleiding van een brief van een bewoner en andere signalen heeft de SP in Borne onderzoek gedaan naar eventuele klachten over onderhoud aan de woningen aan de Van Bemmelstraat, Woolderweg en Kaufmannstraat.

De woningen zijn begin jaren vijftig gebouwd . Volgens een bewoner van het eerste uur is er nog nooit (afgezien van schilderwerk) grootschalig onderhoud aan de woningen uitgevoerd. De laatste tien jaar is de bewoners regelmatig verteld dat binnen afzienbare tijd uitsluitsel zou komen over wat er met de woningen zou gebeuren, waarbij sloop als het meest waarschijnlijk werd genoemd. In de meest recente brief aan de bewoners werd aangegeven dat volgens planning in 2016 een beslissing zal worden genomen, echter onvoorziene omstandigheden kunnen er toe leiden dat 2016 niet haalbaar zal blijken. Hier zit hem nou net de kneep. Veel bewoners denken dat een besluit over de toekomst van de buurt verder vooruit zal worden geschoven, uitgaande van ervaringen uit het verleden.

Wat betreft klachten over het onderhoud geven bewoners aan dat Woonbeheer concrete klachten die eenvoudig op te lossen zijn wel op korte termijn verhelpt. Anders ligt het wat betreft gebreken die eigenlijk alleen met groot onderhoud zijn op te lossen. Hierbij gaat het om:

- vochtproblemen: vochtige muren, vloeren, kelders en schimmelvorming; onvoldoende mogelijkheden om te ventileren

- kou en tocht als gevolg van slechte isolatie; in de winter moet stevig worden bijgestookt

- asbest op zolder en in de schuurtjes, waarvan sommige gedeelten afbrokkelen

- gehorigheid

Een apart probleem is het nijpende gebrek aan parkeerplaatsen. Waar slechts één parkeerplek voor twee woningen beschikbaar is en sommige gezinnen twee auto’s bezitten, leidt dit tot ergernis.

Veel bewoners hebben het gevoel aan het lijntje te worden gehouden. Ze willen graag meer duidelijkheid. Nieuwbouw in de verre toekomst is niet voor iedereen nodig. Met een (beperkte) renovatie, waarbij de vocht- en isolatieproblemen worden opgelost, zouden de huizen nog weer zo’n 15 tot 20 jaar meekunnen. De huizen worden regelmatig toegewezen aan ‘urgentiegevallen’, b.v. mensen die gescheiden zijn. Deze mensen hebben belang bij goedkope woningen, maar dan wel zonder de beschreven gebreken.

Bovengenoemde klachten gelden niet voor alle huizen, sommige huizen zijn bij een wisseling van huurders opgeknapt. Toch zou Woonbeheer er goed aan doen de plannen voor deze wijk naar voren te halen en deze met de bewoners te bespreken. Nogmaals, een beperkte renovatie verdient wellicht de voorkeur, waardoor nieuwbouwplannen voorlopig in de kast kunnen blijven liggen.

Bovenstaande tekst is als brief verstuurd aan de directie van Woonbeheer Borne en als persbericht naar de Tubantia. We hebben inmiddels ook al antwoord ontvangen van Woonbeheer en zullen dit binnen het bestuur bespreken.

U bent hier