h

SP over Regionale Energiestrategie (RES)

3 oktober 2020

SP over Regionale Energiestrategie (RES)

Foto: SP

Op 29 september gaf de gemeenteraad haar opinie over het beleidsstuk concept-RES Twente en over de bijdrage die het college van Borne wil bieden m.b.t. de regionale opgave op het gebied van het opwekken van duurzame energie.
T.a.v. de concept RES gaf de SP aan vooral in te zetten op energiebesparing. Bespaarde energie hoef je immers niet op te wekken. 

Ook zijn subsidiegeldstromen onduidelijk. Veel geld lijkt naar grote energiebedrijven te gaan. Dit geld wordt opgebracht door de inwoners. Wat gaat uiteindelijk de consument voor de grootschalig opgewekte energie betalen? Meer of minder?
In de krant konden we lezen dat Borne en andere gemeenten een samenwerkingsovereenkomst met Twence had gesloten voor een afname van energie voor hun publieke objecten. Waarom wist de raad hier niets van?
T.a.v. de bijdrage van Borne diende de SP een motie in om het aandeel van zon-op-dak bij de opwekking van duurzame energie te verhogen ten koste van windmolens en zonnevelden. De motie haalde het net niet (8 tegen 9). Er moet volgens ons stevig worden ingezet op participatie. De burger dient volop inspraak te krijgen.

Reactie toevoegen

U bent hier