h

SP legt oor te luister in Spanjaardswijk en Letterveld

19 februari 2022

SP legt oor te luister in Spanjaardswijk en Letterveld

Foto: Robert Bos

Een flinke groep SP’ers bezocht vandaag de buurten Spanjaardswijk en Letterveld. Vooraf waren brieven en een enquête uitgedeeld, waarbij de mening van de bewoners werd gevraagd over het op handen zijnde groot onderhoud aan riolering en straten. Welke punten zijn belangrijk, hoe staan de bewoners tegenover de verduurzaming van woningen en wat is er nog meer belangrijk voor de wijk. Van de uitkomst van de enquête wordt nog uitvoerig verslag gedaan. Maar punten die in de gesprekken aan de deur meteen al naar voren kwamen waren: er wordt te hard gereden in de Emmastraat (drempels nodig), te weinig parkeerplaatsen, speeltuintje heeft opknapbeurt nodig, een al lang leegstaand en verkrottend pand in de Spinnerstraat, graag uitlaatplek voor honden.

In de wijk Letterveld werd de mening van de bewoners gevraagd over een plan van de SP voor een zorgbuurthuis in een van de te sluiten scholen in het Oldhof. De plannen werden over het algemeen goed ontvangen. Voor enkele ouderen zou het nu al een uitkomst zijn, jongeren voelen zich minder aangesproken, maar vinden het een goed plan. Een enkeling blijkt tegen te zijn.

Reactie toevoegen

U bent hier