h

Nieuws van de afdeling

10 januari 2021

Bornse SP brengt Jaarkrant uit

Foto: SP

De Bornse SP heeft een jaarkrant uitgebracht met informatie over waar de afdeling zich de laatste tijd mee heeft bezig gehouden. Welke onderwerpen speelden er in onze gemeenten en waar heeft de SP zich speciaal voor ingezet. Dit kunt u allemaal lezen in de BORNE SPeciaal, die in de Bornse wijken deur-aan-deur bezorgd zal worden. Klik hier om de krant te lezen.

Lees verder
8 januari 2021

AZC: onzorgvuldige besluitvorming brengt college en raad in problemen

Foto: SP

Het is december 2018: het college vraagt toestemming aan de gemeenteraad het AZC bij Azelo aan te kopen. Er moet op korte termijn een besluit worden genomen. Inwoners van Azelo en omstreken willen na 25 jaar af van het AZC, het contract loopt eind 2019 af, en dus volgt een voor een gemeente zeer ongebruikelijke stap: de aankoop van onroerend goed om continuering van het huidige gebruik te verhinderen. Vrijwel de gehele raad stemt in. De SP verzet zich tegen het plan. Er zit namelijk helemaal geen financieel plan bij het voorstel. Er is geen enkel zicht op de kansen dat de gemeente de gebouwen er grond weer kan doorverkopen aan een partij die wel gewenst is op die plek. Het college kan haar afspraak met omwonenden ook nakomen via een bestemmingsplanprocedure bij verkoop door het COA.

Lees verder
19 november 2020

Deel uw recente ervaringen met de WMO

De gemeente Borne kampt net als vele andere gemeenten met grote financiële tekorten bij hulp en ondersteuning via de WMO en Jeugdzorg aan inwoners van onze gemeente. Daarom is besloten om nog beter te kijken welke hulp en ondersteuning echt nodig is bij de omstandigheden van de persoon die de aanvraag heeft gedaan. Zo hoopt de gemeente geld te kunnen besparen. Maar hoe werkt dat in de praktijk? Wij hebben in korte tijd twee meldingen gekregen waarbij het niet goed ging. Zijn dit uitzonderingen, of gaat er meer fout? Dat wil de SP graag weten. Daarom vragen wij iedereen die recent hulp of ondersteuning heeft aangevraagd, of te maken heeft gehad met veranderingen in de hulp of ondersteuning, om hun ervaringen met ons te delen. Dat kan via het SP secretariaat: sp.borne@gmail.com of met de fractie: 0629250745.

Lees verder
12 november 2020

SP stemt tegen meerjarenbegroting

SP fractievoorzitter Mieke Visser kon deze week niet voor de meerjarenbegroting 2021-2014 stemmen. Volgens haar was het in 2019 al zichtbaar dat er geen ruimte was voor invulling van de ambities uit het raads- en collegeakkoord. Maar toch is het besluit voor de aankoop AZC gehandhaafd en met het plan voor de huisvesting gemeentehuis zijn ze samen als nieuwe ambities toegevoegd. Tegelijkertijd wordt voor 4 jaar, dus over deze raadsperiode heen, de ruimte voor nieuw beleid geschrapt. Ons advies toch wat ruimte te houden, haalde het niet. Er is geen ruimte voor nieuw beleid. Zijn nieuwe ambities geen nieuw beleid? En, wat doet de uitvoering van de ambities met onze netto schuldquote? Dit zijn allemaal zaken waarom de SP fractie van mening is dat de begroting, zoals deze nu voorligt, te veel gaten bevat om deze als een politiek volwaardig instrument te kunnen vaststellen. Het is denkbaar dat de uitkomsten van de bespreking van de ambities zullen leiden tot een bijstelling van de begroting.

Lees verder
7 oktober 2020

Motie over mensen met een handicap aangenomen

Samen met GroenLinks/PvdA heeft de SP een motie ingediend om binnen het gemeentelijk beleid te voldoen aan het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een handicap, waarin is benoemd dat deze groep rechten heeft op het gebied scholing, wonen, vrije tijd, welzijn, vervoer en communicatie en waarin een gelijkwaardige behandeling en bejegening als mensen zonder handicap is vastgelegd. 

Lees verder
3 oktober 2020

SP over Regionale Energiestrategie (RES)

Foto: SP

Op 29 september gaf de gemeenteraad haar opinie over het beleidsstuk concept-RES Twente en over de bijdrage die het college van Borne wil bieden m.b.t. de regionale opgave op het gebied van het opwekken van duurzame energie.
T.a.v. de concept RES gaf de SP aan vooral in te zetten op energiebesparing. Bespaarde energie hoef je immers niet op te wekken. 

Lees verder

Pagina's

U bent hier