h

Nieuws van de afdeling

14 juli 2020

Betoog SP over jaarresultaten Gemeente Borne

Het betoog van de fractie had als rode draad “vertrouwen”. Vertrouwen van burgers in de lokale overheid en vertrouwen onderling tussen raad en college.

Lees verder
7 juli 2020

GREX-meerjarenprognose te rooskleurig voorgesteld

Foto: SP

Eind december 2018 en in mei van dit jaar stemde de SP fractie als een van de weinigen tegen de aankoop van het AZC complex. Niet omdat we de Azelose gemeenschap niet ter wille willen zijn, maar omdat het voorstel niet financieel was onderbouwd, d.w.z. geen inzicht gaf in de volledige kosten en de financiële dekking.

Lees verder
22 juni 2020

Meldpunt huurverhoging: Nul is genoeg

Foto: SP

De SP heeft woningcorporatie Welbions samen met Groenlinks en PvdA opgeroepen om dit jaar de huren in Hengelo en Borne niet te verhogen. Veel huishoudens hebben nu en in de komende maanden sterk te lijden onder de coronacrisis, ook door soms forse inkomstenderving. De jaarlijkse huurstijging zorgt ervoor dat juist de minst draagkrachtige huishoudens fors worden benadeeld, wat dit jaar dus in veel gevallen wordt verergerd door de viruscrisis.

Lees verder
30 mei 2020

SP verbaasd over uitspraak wethouder

Foto: SP

De SP fractie Borne spreekt haar grote verbazing uit over de uitspraak van scheidend wethouder Mulder tegenover de pers over sluiting van het zwembad als optie voor bezuiniging. College en gemeenteraad hebben gezondheid en bewegen voor inwoners van de gemeente hoog in het vaandel staan. De uitspraak staat ook geheel haaks op de eerdere voorstellen en besluitvorming van college en raad over de renovatie van het zwembad en de sporthallen van het sportpark 't Wooldrik. 

Lees verder
15 mei 2020

Is aankoop AZC wel verstandig?

Foto: SP

De raad heeft in meerderheid in december 2018 besloten tot aankoop van de AZC locatie in Borne. De SP fractie heeft toen tegengestemd, omdat noodzakelijke financiële informatie ontbrak. Over beheer- en onderhoudskosten. En over het risico dat de reserve grondexploitatie tot onder de veilige norm zou dalen.  Bovendien waren er via de bestemmingsplanprocedure genoeg andere mogelijkheden om t.z.t. invloed op de bestemming te hebben. Hieronder het betoog van fractievoorzitter Mieke Visser in de raadsvergadering van afgelopen dinsdag.

Lees verder
12 mei 2020

Onze zorg verdient meer dan alleen applaus

Foto: SP

Het zijn moeilijke en gekke tijden. Voor iedereen. Ons dagelijks leven is op de kop gezet in de strijd tegen een onzichtbare vijand. Aan de frontlinie van deze strijd staan de zorghelden van Nederland. Zij komen dagelijks in aanraking met ernstig zieke mensen. Zij lopen een groot risico zelf besmet te raken met dit gevaarlijke virus. Zij leggen hun eigen gezondheid in de waagschaal om voor die van een ander te zorgen. Zonder de dagelijkse inzet van deze fantastische mensen was het een stuk slechter met ons gesteld. Juist daarom verdienen zij ons grootste respect en solidariteit in deze lastige tijden.
U kunt dat respect en deze solidariteit elke dag tonen door thuis te blijven en -wanneer u toch naar buiten moet- afstand te houden. Wilt u er ook aan meehelpen dat onze zorghelden beloond worden? Teken dan onze petitie: doemee.sp.nl/zorg.

Lees verder

Pagina's

U bent hier