h

AZC: onzorgvuldige besluitvorming brengt college en raad in problemen

8 januari 2021

AZC: onzorgvuldige besluitvorming brengt college en raad in problemen

Foto: SP

Het is december 2018: het college vraagt toestemming aan de gemeenteraad het AZC bij Azelo aan te kopen. Er moet op korte termijn een besluit worden genomen. Inwoners van Azelo en omstreken willen na 25 jaar af van het AZC, het contract loopt eind 2019 af, en dus volgt een voor een gemeente zeer ongebruikelijke stap: de aankoop van onroerend goed om continuering van het huidige gebruik te verhinderen. Vrijwel de gehele raad stemt in. De SP verzet zich tegen het plan. Er zit namelijk helemaal geen financieel plan bij het voorstel. Er is geen enkel zicht op de kansen dat de gemeente de gebouwen er grond weer kan doorverkopen aan een partij die wel gewenst is op die plek. Het college kan haar afspraak met omwonenden ook nakomen via een bestemmingsplanprocedure bij verkoop door het COA.

Daarna blijft de SP fractie vragen stellen en informatie opvragen over de kansen en risico’s van toekomstige invulling van het AZC complex. In 2019 blijken de kosten al snel aanzienlijk hoger te zijn. De SP fractie stemt in 2020 ook tegen het kredietvoorstel. Nog meer kosten voor ontwikkeling liggen dan al in het verschiet. De informatie van de wethouder blijft uiterst beperkt. Er zijn contacten met gegadigden en er zijn denkrichtingen. Daar blijft het bij.

Dan is het 24 november 2020 en wordt iedereen verrast door het collegevoorstel om het AZC complex toch weer voor 3 jaar aan het COA te verhuren. Dan worden alle kosten gedekt en kan de gemeente na drie jaar zonder schulden samen met omwonenden aan een nieuwe invulling werken. Voor de SP fractie is dan meteen duidelijk dat het college geen nieuwe invulling heeft gevonden, zoals in 2018 beloofd. De financiële risico’s zijn te groot gebleken. Boze raad en vooral boze burgers zijn het gevolg.

Een extra debat en een motie doen op 30 november het verzoek aan het college om het voorstel verhuur COA in te trekken, pas op de plaats te maken en eerst alle informatie over opties met omwonenden en raad te delen, om daarna tot een afgewogen besluitvorming met de raad te komen.

Het college haalt op 15 december onverwacht het voorstel van tafel met de mededeling dat verhuur geen optie meer is en de overdracht van het gehele complex aan de gemeente nu snel zal gebeuren. Het overgrote deel van de raad is tevreden, rust bij de omwonenden, maar de SP verzet zich tegen de gang van zaken. Waarom?

Omdat dezelfde fout gemaakt wordt als in december 2018. Impulsieve besluitvorming, zonder een zorgvuldig afwegingsproces. Weer heeft emotie de boventoon gevoerd, zonder naar de zakelijke gevolgen te kijken.

Hoe verder? Omwonenden gaan voor het plan Asselo; sloop en kleinschalige invulling. Is vooralsnog financieel niet haalbaar gebleken, maar het is de prijs die betaald moet worden voor onzorgvuldig beleid.

Reactie toevoegen

U bent hier