h

Geen geld voor cultuurbeleid in Borne

21 april 2021

Geen geld voor cultuurbeleid in Borne

Foto: SP

De SP fractie diende dinsdag 20 april een motie in bij het raadsvoorstel Huis van Borne. De SP riep het college op eerst eens eindelijk de cultuuragenda af te ronden en cultuurbeleid te maken, voordat de raad gaat besluiten over de samenvoeging van gemeentehuis en Kulturhus. De SP heeft de wethouder al sinds januari 2019 herhaaldelijk herinnerd aan dit actiepunt, maar de wethouder wilde het niet oppakken. Dinsdag was ineens de reactie dat er geen geld is voor het maken van cultuurbeleid. Hoezo? Geen geld? Het college wil vijf grote ambities vervullen, maar heeft geen geld over voor kunst- en cultuurbeleid.

 

Borne heeft kennelijk geen visie en beleid op kunst en cultuur nodig! De SP vindt het juist verstandig om eerst te bedenken of het Kulturhus na de samenvoeging met het gemeentehuis in de toekomst ruimte houdt voor nieuwe activiteiten. De bevolking groeit, ook de komende jaren, met veel jonge gezinnen. Het college wil de de functie van het Bornse centrum op peil houden. Ook het aantal ouderen zal door vergrijzing toenemen. Daarbij hoort een doordachte visie en beleid op kunst en cultuur van de lokale overheid.
Regeren is vooruitzien. College en coalitie zien de finish al voor zich met juichende toeschouwers voor de bereikte ambities. Over de rest maakt men zich nu nog geen zorgen. Wie dan regeert, wie dan zorgt.
De raad is immers eindverantwoordelijk, nietwaar?

Reactie toevoegen

U bent hier