h

Nieuws van de afdeling

11 juli 2023

SP over nieuwe sportaccomodatie het Wooldrik

Foto: Gemeente Borne / Tubantia

Dit voorjaar ging de stekker uit een ambitieus plan voor een vernieuwde sportaccomodatie in combinatie met een nieuwe school. Oorzaak: de kosten liepen uit de hand en de integratie van de gebouwen qua technische installaties gaf problemen.
Het architectenbureau Slangen en Koens presenteerde vervolgens een fraai nieuw ontwerp (nu zonder school) met een centraal plein waar de ingangen van de gebouwen aan gelegen zijn en dat voor verbinding tussen de gebouwen zorgt, met duidelijke zichtlijnen en zonder dissonanten in de vorm van de oudere sporthal. Er zijn nu al vraagtekens of de nieuw te bouwen sporthal de gewenste capaciteit kan leveren.

Lees verder
2 juni 2023

SP over de nieuwe woonvisie gemeente Borne

Foto: SP

De SP is landelijk en lokaal al jaren van mening dat de markt niet de plaats moet zijn waar over woningbouw wordt beslist, maar woningbouw als volkshuisvesting een primaire beleidstaak is voor de overheden in samenwerking met woningbouwcorporaties en particuliere partijen. Inmiddels staat de SP landelijk niet meer alleen in deze opvatting. Voor wat betreft de grote nieuwbouwprojecten in de Bornsche Maten is destijds vanwege risicovermindering gekozen voor bindende afspraken met projectontwikkelaars annex bouwbedrijven. Het neveneffect is geweest dat de woningcorporatie gaandeweg slechts mondjesmaat de mogelijkheid kreeg voor sociale woningbouw. We hebben dit als SP-fractie in deze raad veelvuldig aan de orde gesteld. 

Lees verder
14 mei 2023

Teken de petitie tegen grondwateronttrekking uit de Twentse bodem!

Foto: SP

Op 11 mei vond er in het Hengelose stadhuis een hoorzitting plaats, georganiseerd door de provincie Overijssel, over hun voornemen om NX Filtration een vergunning te verlenen om heel veel water te onttrekken uit de Twentse bodem. Het beursgenoteerde bedrijf wil zich in Hengelo Zuid vestigen en is al begonnen met de bouw van hun fabriek voor waterfilters omdat de gemeente al een bouwvergunning heeft afgegeven. Tijdens de hoorzitting werden veel kritische en ook verontwaardigde reacties gegeven op dit onzalige plan. Vincent Mulder gaf namens de SP zijn zienswijze. Ga naar de website van SP Hengelo voor de zienswijze en om de petitie te ondertekenen.

Lees verder
26 april 2023

SP Borne over flexwonen

Foto: borneboeit.nl

De SP onderkent de noodzaak in Borne voor versnelde woningbouw, in het bijzonder voor kleine 1-2 persoons huishoudens, zowel voor woningzoekenden onder onze eigen inwoners (jongeren die gedongen thuis blijven wonen, gescheiden partners e.a.) als voor statushouders. De SP is ervoor deze woningen zoveel mogelijk te spreiden over de wijken.
De SP is voor kwalitatief hoogwaardige en aantrekkelijke woningen die passen in iedere wijk en de kerkdorpen, met een betaalbare huurprijs ook voor kleine huishoudens met één inkomen. De woningen kunnen gebouwd worden op nieuwbouwlocaties; inbreidingslocaties, overgangsgebieden tussen wonen en bedrijfs- of dienstenlocaties. Daarnaast kunnen ook bestaande gebouwen in aanmerking komen en particuliere gronden.

Lees verder
31 maart 2023

Scholen teleurgesteld over opschuiven datum

Foto: Borne Boeit / borneboeit.nl

Onlangs trok het college de stekker uit het project ’t Wooldrik. De realisatie van de combinatie sport en onderwijs op het te vernieuwen sportpark moet om financiële redenen een pas op de plaats maken. Voor de Oldhofschool en de Jan Ligthartschool, die al 12 jaar wachten op een nieuw schoolgebouw onverteerbaar. De Stichting Brigantijn, waar de scholen onder vallen, wil nu z.s.m. bouwen op de plek van de huidige Jan Ligthartschool. De SP heeft in de raad voorgesteld direct een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen zodat er in 2025 een nieuwe school in gebruik kan worden genomen. Dat wordt nu in ieder geval pas in 2026, omdat een meerderheid van de raad pas tegen de zomer een besluit willen nemen na een onderzoek naar drie verschillende scenario’s. Dat honderden ouders en leerlingen tot twee keer toe bij het gemeentehuis hebben gedemonstreerd mocht niet baten.

Lees verder
2 maart 2023

SP brengt Essent weer in Overijsselse handen

Foto: Eduard van Scheltinga

Met het hijsen van de Overijsselse Essent-vlag heeft de SP het energiebedrijf symbolisch weer in publieke handen gebracht. In 2009 werden de aandelen van Essent verkocht door PvdA, VVD, CDA en ChristenUnie. “Mede door de verkoop van energiebedrijven zitten we nu met extreme energierekeningen. Buitenlandse energiebedrijven maken miljardenwinsten op onze energie, terwijl veel huishoudens de rekening niet meer kunnen betalen”, aldus SP-lijsttrekker in Overijssel, Herman Kalter.

Lees verder

Pagina's

U bent hier