h

Huis van Borne straks weer te klein?

29 april 2024

Huis van Borne straks weer te klein?

Foto: SP

In 2021 was de SP om diverse redenen tegen het plan om het gemeentehuis te laten intrekken bij het Kulturhus. In de tussenliggende jaren is de situatie gewijzigd. Inmiddels is de combinatie Kulturhus en gemeentehuis de goedkoopste en duurzaamste oplossing, aldus fractievoorzitter Frans Schoon in zijn betoog. Maar hij gaf ook een waarschuwing af: ‘Bij de eerste discussie over de bouw heeft de SP al aangegeven grote zorg uit te spreken over de ruimte voor alle ambtenaren. Ook nu spreekt onze fractie de zorg uit dat er op termijn, we groeien immers door naar 30.000 inwoners, niet genoeg ruimte is voor ambtenaren. Ook het huidige Kulturhus zal met minder ruimte toe moeten. Uitbreiden op deze plek is absoluut niet meer mogelijk en ook niet wenselijk, wie gaat er dan plaats maken? De SP denkt het antwoord wel te weten, de functie van het Kulturhus zal worden uitgehold en er zal moeten worden uitgeweken naar andere plekken in Borne. Dit is niet wenselijk en haalt meteen de beoogde samenwerking tussen het gemeentehuis en het Kulturhus onderuit.’

Frans Schoon vervolgde: ‘De meerkosten waar we vanavond mogelijk een besluit over nemen zijn te overzien, echter is ons en meerdere fracties nog niet duidelijk wat dit op de lange termijn doet met onze ruimte in de begroting’. Het is daarom betreurenswaardig dat dit niet goed, lees volledig, kan worden geduid.’
Ten slotte: ‘We weten niet welke richting we opgaan met de invulling van het Rheineplein. De SP heeft in een eerder stadium aangegeven hier het liefst een groen hart te willen zien en niet opnieuw een wooncomplex, zeker niet met alleen dure appartementen, want dit leidt alleen maar tot meer problemen t.a.v. parkeren en ook hittestress. Het zou goed zijn geweest om vooraf te weten wat er met het Rheineplein gaat gebeuren, zoals ook in een motie is gevraagd. Kortom een gemiste kans om nu één beslissing te kunnen nemen over beide projecten.

Reactie toevoegen

U bent hier