h

Protestmanifestatie tegen Ontslaggolf Werkers in de Thuiszorg

30 oktober 2009

Protestmanifestatie tegen Ontslaggolf Werkers in de Thuiszorg

Op maandagavond 2 november wordt er voor het stadhuis in Enschede door boze thuiszorgwerkers in Twente een protestmanifestatie gehouden tegen het massaontslag van honderden werknemers. De manifestatie begint om 18.30 uur voorafgaand aan een raadsvergadering. Thuiszorgwerkers uit heel Twente worden opgeroepen hierbij aanwezig te zijn.

In de Twentse gemeenten is de zogenaamde aanbesteding van de thuiszorg op een fiasco uitgelopen. Organisaties als Livio en Carint Reggeland hebben als gevolg van de aanbestedingen een kleine duizend Twentse werkers in de thuiszorg ontslag aangezegd. Hen wordt nu via andere instellingen weer een baan in de zorg aangeboden, maar tegen veel slechtere voorwaarden en voor minder loon.

Op deze manifestatie zal SP Tweede Kamerlid Renske Leijten aanwezig zijn en de mensen toespreken. Zij zal vooral een pleidooi houden voor het stoppen met de dwang voor gemeenten om deze zorg aan te besteden. De SP Tweede Kamerfractie heeft daartoe een wetsvoorstel ingediend. Deze zal binnen enkele weken in de Tweede Kamer worden behandeld. Het moet het begin vormen van het einde van de marktwerking in de zorg.

Leijten zal een oproep doen om ter ondersteuning van dit wetsvoorstel naar den Haag af te reizen uit protest tegen de chaos die nu is ontstaan voor verzorgenden en de mensen die de zorg nodig hebben.

U bent hier