h

Zorg is (g)een markt

28 juli 2013

Zorg is (g)een markt

Gemeenten worden in 2015 verantwoordelijk voor ondersteuning, maatschappelijke participatie en
jeugdzorg. Een zware taak waar vooral de kleinere gemeenten behoorlijk tegenop zien. Vandaar dat 14 Twentse gemeenten hebben besloten de handen ineen te slaan. Ze gaan gezamenlijk ‘de markt verkennen’ en gebruiken daarvoor het middel van de marktconsultatie. D.w.z. dat ‘leveranciers’ van  producten/diensten in de begeleiding, persoonlijke verzorging en jeugdzorg, zich tot en met 26 augustus kunnen melden. Er moet een vragenlijst worden ingevuld en de beschrijving van de producten, inclusief kosten en ideeën voor besparingen kunnen schriftelijk worden ingediend. Op basis van deze schriftelijke consultatie volgt er mogelijk een gesprek.

Men heeft dus niets geleerd van het thuiszorgdrama, waarover vriend en vijand nu wel van mening zijn, dat marktwerking ‘zonder meer’ alleen maar ellende oplevert. Hetzelfde aanbestedingscircus gaat nu voor b.v. de jeugdzorg draaien. I.p.v. meer en efficiënt samen te werken zoals steeds vaker gebeurde, wordt men elkaars concurrent. Aanbieders moeten marketing- en verkoopmedewerkers in dienst gaan nemen, vakmensen op het gebied van zorg hebben hier geen zin in, zij kijken al uit naar ander werk, al zal dat moeilijk te vinden zijn. Nieuwe bedrijfjes zullen opduiken met veel verstand van logistiek en efficiency. Er gaat weer onder de kostprijs geboden worden, wat leidt tot faillissement en ontslagen of uitruil van medewerkers. Er zullen weliswaar kwaliteits- en certificeringseisen komen, maar dat geldt alleen voor gedwongen opnames. In de overige zorg zal kwaliteit nauwelijks gewaarborgd zijn, toch wel belangrijk in deze sector. 

De SP Borne is bezig met een onderzoek. Wie iets te melden heeft over de lokale/regionale situatie: reacties zijn welkom.

Reactie toevoegen

U bent hier