h

Nieuws uit 2017

23 maart 2017

SP wil heroverweging Gemeentelijke Verbindingsweg

Foto: SP

Niet alleen zijn vier van de zeven partijen in de raad – al hebben zij niet de meerderheid – tegen de aanleg van een verbindingsweg langs
Industieterrein De Molenkamp, ook is er vanuit de bevolking veel weerstand, onder meer vanuit Zenderen, waar de verkeersoverlast als gevolg van deze weg zal toenemen. Tom Verreussel schrijft in een persbericht dat de raad tot een heroverweging moet komen of een referendum organiseren. De gemeente kent geen referendum-artikel, maar dat kan er wel komen.

Lees verder
22 maart 2017

De Esch opgeofferd, want de karavaan moet verder

Foto: SP

Veel tijd en moeite hadden de ouders van basisschool De Esch er in gestoken om onder het motto ‘Houd de Esch bij de les’ te pleiten voor het behoud van de enige basissschool in het centrum van Borne. Het Integraal Huisvestingsplan, waarvan sluiting van De Esch een onderdeel uitmaakt, werd met 9 tegen 7 stemmenaangenomen. GB90 , PvdA en de SP waren tegen, de eerste twee vanwege het ontbreken van een visie op Integrale Kindcentra (ook voorschoolse opvang en jeugdzorg ter plekke). Alleen de SP bracht argumenten naar voren om De Esch open te houden. Tot spijt van de vele ouders op de publieke tribune mocht dit niet baten. Het huisvestingsplan duldde geen oponthoud volgens de meerderheid van de raad.

Lees verder
19 maart 2017

1520 SP-stemmers bedankt!

Foto: SP

In Borne kreeg de SP  1520 stemmen, 175 stemmen meer dan bij de verkiezingen in 2012. Door de hogere opkomst lag het percentage SP-kiezers met 10,1 % twee-tiende lager dan in 2012.
Kijk hieronder  voor de uitslag per stembureau.

Lees verder
9 maart 2017

Frank Futselaar bij Politiek Café in Borne

Foto: SP

A.s. dinsdag 14 maart vindt van 17.00 tot 18.00 uur in de Burgerzaal van het gemeentehuis een Politiek Café plaats met drie regionale kandidaten voor de Tweede Kamer. Naast Pieter Omtzigt (CDA), Han ten Broeke (VVD) geeft Frank Futselaar uit Zwolle namens de SP acte de présence. Frank staat 11e op de kandidatenlijst.

Lees verder
9 februari 2017

Spooroverlast: er moet iets gebeuren

Foto: SP

Dit was de strekking van de bijdrage van SP-raadslid Ans van Duuren in de gemeenteraadsvergadering van deze week.  Aanleiding was het vaststellen van een geactualiseerd Veiligheidsplan voor Borne, waarbij de bevolking kon inspreken. Zij miste bij het speerpunt ‘Spoorveiligheid en voorbereiding op rampen en calamaliteiten’ het onderdeel ‘Spooroverlast’. Ans van Duuren: ‘Spooroverlast in de vorm van geluid en trillingen kunnen gezondheidsklachten veroorzaken, veel mensen hebben er last van. Wanneer het college vindt dat dit onderdeel niet past in een Veiligheidsplan, vernemen wij graag waar het dan wel past. Het maakt ons niet uit waar het onder valt, als het maar onderdeel van beleid is’.

Lees verder
6 februari 2017

Veel respons voor Nationaal Zorgfonds

Foto: SP

De SP Borne heeft in de tienjarige geschiedenis van haar afdeling zelden zoveel bijval gehad voor een thema waarmee zij aan de weg timmert als voor het instellen van een Nationaal ZorgFonds zonder eigen risico. Na een openbare avond voor het Nationaal Zorgfonds op 30 november waar ruim 40 personen op afgekomen waren, zijn er steunbetuigingen verzameld op woensdag tijdens de markt, op zaterdag bij de HEMA en deur aan deur in de buurt. We hebben ze niet geteld maar het zijn er honderden intussen. Ook zegden veel mensen toe hun steunbetuiging in te vullen op de website nationaalzorgfonds.nl

Lees verder

Pagina's

U bent hier