h

Spooroverlast: er moet iets gebeuren

9 februari 2017

Spooroverlast: er moet iets gebeuren

Foto: SP

Dit was de strekking van de bijdrage van SP-raadslid Ans van Duuren in de gemeenteraadsvergadering van deze week.  Aanleiding was het vaststellen van een geactualiseerd Veiligheidsplan voor Borne, waarbij de bevolking kon inspreken. Zij miste bij het speerpunt ‘Spoorveiligheid en voorbereiding op rampen en calamaliteiten’ het onderdeel ‘Spooroverlast’. Ans van Duuren: ‘Spooroverlast in de vorm van geluid en trillingen kunnen gezondheidsklachten veroorzaken, veel mensen hebben er last van. Wanneer het college vindt dat dit onderdeel niet past in een Veiligheidsplan, vernemen wij graag waar het dan wel past. Het maakt ons niet uit waar het onder valt, als het maar onderdeel van beleid is’.

‘B&W doet haar best de mogelijkheden die zij hebben te benutten om de aandacht te vestigen op spoorveiligheid en spooroverlast. Maar dat is niet genoeg. De SP en Borne Nu hebben samen met bewoners langs het spoor het comité Borne Spoort opgericht. Ook dit is niet genoeg. Onze oproep luidt: kom met ideeën om als gezamenlijke politieke partijen samen met onze burgers de spoorproblematiek landelijk op de kaart te zetten’, aldus Ans van Duuren.
Burgemeester Welten, portefeuillehouder op dit dossier, was best bereid ‘spooroverlast’ toe te voegen aan het veiligheidsplan, mits dit ook een prioriteit is bij de burgers. Dat dit laatste het geval is bleek onder meer uit de flinke opkomst van bewoners langs het spoor bij een inspraakavond in oktober.
Een andere mogelijkheid is dat de raad het initiatief neemt het onderwerp apart op de agenda te plaatsen. Gezien de uitlatingen van andere partijen moet dat gaan lukken. In ieder geval is een eerste belangrijke stap gezet. De Twentsche Courant Tubantia schreef: ‘Na lange jaren van pleiten lijkt de SP eindelijk spooroverlast in de vorm van geluid en trillingen op de agenda te krijgen’.

 

Reactie toevoegen

U bent hier