h

Gemeente voor 4 ton ’t schip in bij golfpark. Waar was de raad?

27 juli 2017

Gemeente voor 4 ton ’t schip in bij golfpark. Waar was de raad?

Foto: SP

Hoe kun je als raad zonder stemming akkoord gaan met een garantstelling van een half miljoen voor een golfbaan. Terwijl er al zoveel golfbanen zijn in Twente en de Zenderse golfbaan slechts 9 holes bevat. Terwijl tijdens de garantstelling de club bij lange na niet het beoogde aantal leden, noodzakelijk voor het voortbestaan, had ingeschreven. Waarom werd over een garantstelling van 25.000 euro voor de gemeenschapvoorziening Sindron in hetzelfde Zenderen wel benadrukt dat dit een uitzondering moet blijven? Schandalig dat hier met twee maten gemeten wordt. Heel voorzichtig opereren bij een voorziening voor de gewone Zendernaar en een gul gebaar maken en veel risico lopen bij de financiering van een speeltje voor de welgestelden. Zou het met ‘ons kent ons’ te maken hebben?

Hoe het lobby-traject precies verlopen is en waarom B&W in september 2013 heeft besloten voor een half miljoen garant te staan voor de stichting van Golfpark Weleveld is voor ons niet meer te achterhalen. De SP zat in 2013 niet in de raad. We lezen dat het college ‘tot een positief besluit is gekomen na langdurig onderzoek, waaruit is komen vast te staan dat de stichting aan een aantal belangrijke voorwaarden voldoet’. Feit is dat het punt niet tijdens een gemeenteraadsvergadering behandeld is. In een commissievergadering is door een enkele partij nog een beetje gesputterd. Dit horen we nu achteraf ook: ‘We hadden onze bedenkingen’. Maar er heeft geen uitgebreide discussie plaatsgevonden, die bij zo’n bedrag op zijn plaats zou zijn geweest. Uiteindelijk gingen alle toen in de raad zittende partijen, met uitzondering van de VVD die een duidelijke tegenstem liet horen, mee met het collegevoorstel en zijn dus schuldig aan dit debacle.

Reactie toevoegen

U bent hier