h

Burgerparticipatie op papier en in de praktijk

20 juli 2017

Burgerparticipatie op papier en in de praktijk

Foto: SP

De gemeente Borne stelt graag geld beschikbaar voor burgerparticipatie: Mijn Borne 2030, Dag van de Democratie, G 1000. Met de intenties en met het beleid zit het wel goed. Maar in de praktijk blijkt het een stuk ingewikkelder. SP fractieleider Tom Verreussel wees er bij de bespreking in de gemeenteraad van de uitbreiding van de parkeerplaats van de Plus supermarkt aan de Oude Hengeloseweg op: de inwoners hebben zich onvoldoende gehoord gevoeld.

Over de uitbreiding van de parkeerplaats en de verbetering van de verkeerssituatie heeft iedereen in de buurt wel een mening en sommige bewoners kwamen ook met plannen tot verbetering. Maar de gemeente had ervoor gekozen eerst een plan te maken en vervolgens de bewoners de kans gegeven in te spreken. Van de plannen werd echter niet meer afgeweken. Dit leverde frustratie op bij de burgers. Tom Verreussel: ‘Wanneer het gaat om leefomgeving en leefkwaliteit voelen mensen zich altijd aangesproken en betrokken. Ga eerst met ze in gesprek , ga na wat de mogelijkheden zijn (ook wettelijk en verkeerstechnisch) en koppel dat terug. Dit voorkomt frustratie en levert meer begrip voor standpunten op’.
Wethouder Mulder gaf in een eerder stadium eerlijk aan wel eens te twijfelen aan welke volgorde van inspraak de voorkeur zou moeten hebben. Maar, aangemoedigd door de gebruikelijke harde kritiek van de PvdA op de woorden van de SP fractievoorzitter, sprak hij de woorden:  ‘We zijn niet meer gewend dat nee ook een antwoord is’.

Tot slot deed Tom Verreussel de oproep om in de toekomst, wanneer door de aanleg van randwegen de Europastraat minder druk is geworden, de kwestie nogmaals te bekijken. Ook hier ging de wethouder niet serieus op in.

Reactie toevoegen

U bent hier