h

Twence niet verkopen

20 april 2017

Twence niet verkopen

Foto: SP

De gemeenteraad van Borne heeft deze week een standpunt bepaald over het al dan niet verkopen van afvalverwerker Twence. De Twentse gemeenten zijn op dit moment aandeelhouder. De gemeente Almelo wil haar aandelen graag te gelde maken. Daarentegen wil de Stadt Münster zich juist aansluiten bij Twence. Het Bornse college van B&W koos voor de optie om het aandeelhouderschap voort te zetten, het takenpakket van Twence op het gebied van duurzaamheidsbevordering uit te breiden en Münster toe te laten als aandeelhouder. Hieronder de visie van de SP.

De SP steunt de keuze voor scenario 3 met Twence als duurzaamheidsbevorderaar met de Stadt Munster. De lange termijn investeringen in hernieuwbare energie wegen zwaarder dan de eenmalige financiële winst. Het aandeelhouderschap van de overheden is de beste garantie dat deze aandacht voor het milieu niet verslapt. Bij geprivatiseerde afvalverwerkers ontvangen gemeenten boetes bij te weinig levering van restafval en dit is nog maar een van de nadelen. Ook zorgen internationale verdragen voor juridische risico's als Twence wordt geprivatiseerd. Zou je al willen verkopen dan is dit ook nog een slecht moment i.v.m. een te verwachten stijging van de energieprijzen en daarmee een stijging van de waarde van Twence.
Er zijn ook bedreigingen, bijvoorbeeld de toevoer van restafval als brandstof. Daarom is het goed dat Munster wil toetreden. Gezien hun beleid en intenties vormen zij een aanwinst en wie weet effenen zij het pad voor andere Duitse grensgemeenten. Beter hier afval vandaan halen dan uit Engeland, welke aanvoer in de toekomst ook niet zeker is. Wij staan in tegenstelling tot het college dan ook wel achter de voorwaarden die Munster stelt.
Tenslotte de tarieven. Deze blijven ook vanaf 2018 verhoudingsgewijs hoog. Inwoners van gemeenten die GEEN aandeelhouder zijn betalen minder dan inwoners van gemeenten die WEL aandeelhouder zijn. Natuurlijk hangt er en prijskaartje aan al het extra's dat Twence doet naast afvalverbranden maar die tarieven moeten toch meer naar elkaar toegroeien.

Reactie toevoegen

U bent hier