h

Nieuws uit 2015

27 augustus 2015

Spooroverlast: Actie om woorden kracht bij te zetten!

Foto: SP

De SP Borne gaat op zaterdag 29 augustus de mening peilen van de inwoners van Borne over een eventuele bezetting van het spoor. De partij denkt dat een dergelijke spectaculaire actie veel publiciteit trekt. Het aantal goederentreinen dat Borne doorkruist wordt in ieder geval tot 2022 alleen maar meer. Met alle gevolgen van dien wat betreft trillings- en geluidsoverlast. De spoorbomen zullen nog langer gesloten blijven. In Holten, Rijssen, Wierden, Hengelo en Oldenzaal zijn tunnels aangelegd en Almelo hrrft verlaagd spoor. Borne krijgt mogelijk een tunnel bij de Molenkamp. Maar een tunnel binnen de bebouwde kom ligt nog lang niet in het verschiet. Er moeten meer maatregelen genomen worden tegen trillings- en geluidsoverlast en meer tunnels aangelegd, ófwel minder treinen. De landelijke overheid moet wakker geschud worden. Men moet weten wat hier speelt. Dat kan alleen door een spectaculaire actie te voeren, die zoveel publiciteit trekt dat het Journaal ermee opent.

Lees verder
27 juli 2015

Na tientallen jaren wordt wateroverlast grondig aangepakt

Foto: SP

In mei vorig jaar heeft de SP de wateroverlast in de Woolderweg, Van Bemmelstraat, Wensinkstraat, Bussemakerstraat, Kempenstraat en omgeving onder de aandacht gebracht. De wateroverlast bij overvloedige regenval en de schade die deze veroorzaakte aan inboedels was een van de punten die naar voren kwam bij huurenquête die de Bornse SP toen onder 650 huurders in Borne heeft gehouden. Samen met Borne-Nu hebben we in mei een motie ingediend, die door de raad werd aanvaard, waarin het college werd opgeroepen te onderzoeken of de ervaren wateroverlast van de bewoners voort zou kunnen komen uit de hoogte van het grondwater. Tevens werd gevraagd om afdoende maatregelen te nemen wanneer onderzoek de oorzaken aan het licht zou brengen.

Lees verder
3 juli 2015

Alleen SP tegen geheel vrij laten winkeltijden

Foto: Foto: Leo Gestel

De gemeente Borne heeft het zichzelf gemakkelijk gemaakt met het nieuwe winkeltijdenbesluit. In de verordening staat dat ondernemers vrij zijn hun winkels op zondag te openen tussen 8 en 8 uur. Er hoeven dan ook geen vergunningen te worden afgegeven en er hoeft niet meer gehandhaafd te worden. Wel is er een gentlemen’s agreement met de supermarkten dat deze niet voor 12 uur open gaan. SP-fractievoorzitter Tom Verreussel wees er op dat de nieuwe verordening veel verder gaat dan de gemeenteraad had aangegeven. In een eerdere motie had de gemeenteraad er n.l. op aangedrongen dat rekening gehouden zou worden met groepen in de bevolking die niet staan te trappelen op onbeperkt winkelen op zondag.

Lees verder
5 juni 2015

Oproep SP: zie af van dure verbindingsweg!

Foto: SP

Eind 2014 werd raadsbreed de Totaalvisie omarmd, een plan ten aanzien van (rand)wegen en tunnels met het doel de bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid in Borne te bevorderen. Op zich een prachtig plan, alleen erg duur en de meeste Bornenaren zullen de uiteindelijke voltooiing van het plan niet meer meemaken. De eerste stap tot verwezenlijking van de Totaalvisie zou moeten zijn het aanleggen van een nieuwe randweg langs de Molenkamp, de z.g Verbindingsweg met tunnel onder het spoor. Om hiervoor extra miljoenen binnen te slepen, hebben alle partijen hiermee ingestemd. Nu blijkt dat deze externe miljoenen er niet komen en de Bornse gemeenschap het geld zelf moet ophoesten, huldigt de SP het standpunt ‘beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald’. 

Lees verder
22 mei 2015

Goederentreinen, gevelmaatregelen en geluidhinder.

Foto: SP

SP-raadslid Ans van Duuren heeft de overlast van het spoor in haar pakket. Het onderwerp komt regelmatig ter sprake. In onderstaand stuk wordt weergegeven wat zij hierover in de afgelopen maanden in de gemeenteraad naar voren heeft gebracht. Het is haar wens dat de gemeenten langs het spoor nogmaals gezamenlijk een vuist maken naar ‘Den Haag’. Zij zint op een manier om deze wens gestalte te geven. Hieronder een gedeelte van de vragen en opmerkingen die zij ten aanzien van de situatie in Borne heeft gesteld en voorstellen tot verbeteringen.

Lees verder
30 april 2015

Comité seniorenwoningen StroomEsch gaat klachten inventariseren

Foto: SP

Een twintigtal bewoners van seniorenwoningen aan het Blauwgras, Parelgras en Vedergras in de StroomEsch hebben gisteravond gehoor gegeven aan een uitnodiging van de SP om hun woonsituatie te bespreken. Bij de bijeenkomst in de Gemeenschapsruimte in De Wanne was ook Simone Bovenhorst, consulente bij de Nederlandse Woonbond, aanwezig.  

Lees verder

Pagina's

U bent hier