h

Nieuws uit 2015

27 maart 2015

Actie loont! Groot onderhoud in de Merelstraat naar voren gehaald!

Foto: SP

Het begon met een enquête van de SP in de Vogelbuurt over de woonsituatie. Op een bijeenkomst waar de resultaten van de enquête werden besproken kwamen vooral bewoners van de Merelstraat af. Sinds de bouw van woningen in 1954 was er nooit iets substantieels aan hun woningen veranderd. ‘Een vergeten straat’, zogezegd. De SP en de bewoners spraken een nieuwe datum af om vervolgstappen te bespreken. Op de dag van de bijeenkomst werd er een brief bezorgd in de Merelstraat door Woonbeheer, waarin groot onderhoud werd aangekondigd in 2018. Dat was mooi, maar veel te laat. Behalve door de SP werden de bewoners inmiddels ook ondersteund door de Woonbond.

Lees verder
20 maart 2015

SP bij PS verkiezingen tweede partij

Foto: SP

Het CDA behaalde bijna 30% van de stemmen en is de grote winnaar in Borne. Maar de SP is met 13,5% ‘the best of the rest’. In de 14 stembureaus kwam het CDA 14x als beste uit de bus, de SP 7x als tweede partij, de VVD 5x en D66 2x. De meeste stemmen behaalde de SP in stembureau De Wiekslag (20,0%) en De Zonnebloem (19,5%), dus in de wijken Spanjaardsbuurt, Tichelkamp en omgeving. Kijk hieronder voor gedetailleerde uitslagen.

Lees verder
26 februari 2015

SP en Merelstraat richten bewonersvereniging voor Vogelbuurt op

Foto: SP

Tijdens een bijeenkomst gisteren in het Kulturhus hebben de bewoners van de Merelstraat besloten met de hulp van de SP een bewonersvereniging op te richten. Er hebben zich al vrijwilligers aangemeld voor het bestuur. Uit een enquête van de SP bleek dat de isolatie van de woningen ernstig tekort schiet,  er is asbest op de zolder gebruikt is, de plafonds vaak nog van board zijn en schimmels in huis voorkomen als gevolg van de vochtigheid in de woning. Woonbeheer bood daarop aan in 2018 groot onderhoud te plegen op de woning. Dit betekent dat men nog 3 jaar moet wachten op verbeteringen. Een onacceptabele situatie. In de huidige situatie bespreekt Woonbeheer de  gebreken met de bewoners individueel. Zij moeten het gesprek aan met een persoon, die deskundiger is dan zij. En deze persoon heeft een ander belang dan alleen het belang van de bewoners.

Lees verder
16 februari 2015

Bewoners seniorenwoningen StroomEsch willen isolatie

Foto: SP

Op de uitkomsten van een door de SP gehouden enquête in de Vogelbuurt, waar o.a. hoge stookkosten door slecht geïsoleerde woningen geconstateerd werden, werd gereageerd door bewoners van het Blauwgras. Zij zaten met dezelfde klachten. De SP besloot daarom een enquête te houden onder alle bewoners van seniorenwoningen in de Stroom Esch. De uitslag hiervan is nu bekend. Van de bewoners van de 70 betreffende woningen troffen we er  50 thuis, waarbij 35 personen de enquête hadden ingevuld. Een hoge respons.
De voornaamste conclusies die getrokken kunnen worden zijn: de meeste klachten over de woningen betreffen: slechte isolatie (enkel glas, kieren, tochtende deuren), waardoor hoge stookkosten; verouderde en kleine douche met onvoldoende ventilatie. Hieronder volgt de volledige uitslag van de enquête:

Lees verder
14 februari 2015

Reminder: op 18 maart bent u aan zet!

Foto: SP

Op 18 maart kunt u afrekenen. Dat is de boodschap die de SP brengt in de komende campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen. Was Valentijnsdag ooit de dag waarop je anoniem je liefde kon betuigen aan een persoon die dat niet verwachtte, sinds de jaren negentig is het in Nederland, overgewaaid uit de Verenigde Staen en aangemoedigd door de middenstand, een aanleiding om elkaar romantische cadeautjes te geven, vaak in de vorm van hartjes. Hierop aansluitend deelde de SP afdeling in Borne vandaag in het centrum en op het station papieren hartjes uit met ‘Hebben wij een date op 18 maart?’. Open dit bericht (lees verder) voor de tekst op het kaartje.

Lees verder
3 februari 2015

SP Borne opent meldpunt zorg, werk en uitkering

Foto: SP

Meld uw ervaringen, klachten en mening. Er is veel veranderd op het gebied van zorg, jeugdzorg armoedebeleid en werkvoorziening. De regering heeft de gemeente verantwoordelijk gemaakt voor de uitvoering van deze taken, maar heeft meteen de geldkraan een fors eind dichter gedraaid.  Met alle veranderingen in de zorg die dit Kabinet door de Tweede Kamer heeft geloodst in uitvoering  verneemt de Bornse SP graag uw persoonlijke ervaringen met het nieuwe (zorg)beleid. Loopt u ergens tegenaan? Heeft u klachten of juist goede ervaringen? Bent u cliënt, medewerker, vrijwilliger, mantelzorger, betrokken familielid, vriend of anderszins, dat maakt niet uit. Uw melding kan gaan over een verlaging van het aantal uren thuiszorg, over gedwongen vertrek uit een verzorgingshuis, oplossingen die u ziet voor bezuinigingen, maar ook over ervaringen, klachten of opmerkingen over dagbesteding, gehandicaptenzorg en jeugdzorg.

Lees verder

Pagina's

U bent hier