h

Spooroverlast: Actie om woorden kracht bij te zetten!

27 augustus 2015

Spooroverlast: Actie om woorden kracht bij te zetten!

Foto: SP

De SP Borne gaat op zaterdag 29 augustus de mening peilen van de inwoners van Borne over een eventuele bezetting van het spoor. De partij denkt dat een dergelijke spectaculaire actie veel publiciteit trekt. Het aantal goederentreinen dat Borne doorkruist wordt in ieder geval tot 2022 alleen maar meer. Met alle gevolgen van dien wat betreft trillings- en geluidsoverlast. De spoorbomen zullen nog langer gesloten blijven. In Holten, Rijssen, Wierden, Hengelo en Oldenzaal zijn tunnels aangelegd en Almelo hrrft verlaagd spoor. Borne krijgt mogelijk een tunnel bij de Molenkamp. Maar een tunnel binnen de bebouwde kom ligt nog lang niet in het verschiet. Er moeten meer maatregelen genomen worden tegen trillings- en geluidsoverlast en meer tunnels aangelegd, ófwel minder treinen. De landelijke overheid moet wakker geschud worden. Men moet weten wat hier speelt. Dat kan alleen door een spectaculaire actie te voeren, die zoveel publiciteit trekt dat het Journaal ermee opent.

De SP zegt niet dat er niet voldoende wordt gelobbyd, daar ligt het niet aan. De actie moet gezien worden als een steun in de rug bij de lobby van B&W en anderen. In april heeft de SP, zonder dit in de publiciteit te brengen,  de Bornse politieke partijen al benaderd met haar plan voor een bezetting van het spoor. GroenLinks gaf aan mee te willen doen. Andere partijen hadden waardering voor het initiatief om gezamenlijk op te trekken, maar een bezetting ging hen te ver. Ze wilden wel verder praten. De SP is van mening dat praten nu weinig zin heeft maar daden gewenst zijn.

Laten politieke partijen, wijkverenigingen, comités en particulieren de handen ineen slaan. Richt een organisatie-comité op dat een actie rond het spoor voorbereidt. Bijvoorbeeld dus een bezetting van het spoor op een zaterdag, waaraan zoveel mogelijk Bornenaren deelnemen. Uiteraard op een veilige wijze, begeleid door de politie en van te voren aangekondigd. Alleen bij grote deelname gaat de actie door. De politiek moet weten met welke problemen Borne kampt en er voor zorgen dat er extra geld komt voor tunnels en voor andere maatregelen om de overlast te beperken. 

Meedoen of op de hoogte blijven van volgende stappen: stuur een mail naar sp.borne@gmail.com

Reactie toevoegen

U bent hier